Lukimo – aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen moduulirungot pääkaupunkiseudulle.

Projektin kesto

1.12.2014–31.12.2015

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö,
Amiedu

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite

Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää luku- ja kirjoitustaidon opetuksen sisältöjä. Hankkeeseen osallistuvat pääkaupunkiseudulla luku- ja kirjoitustaidon koulutusta toteuttavat oppilaitokset: Amiedu (koordinaattorina), Axxell sekä Helsingin Aikuisopisto. Yhteisille luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen moduulirungoille ja sisällöille on tarvetta, jotta opiskelijoiden ohjaus oppilaitoksen sisällä ja oppilaitosten kesken perustuisi yhteisesti sovituille, kaikkien hyväksymille kriteereille.