Laatua Toimintaan (LATO) - tavoitteena tehokkuus ja työn mielekkyys pk-yrityksissä

Projektin kesto

1.1.2011 – 31.12.1012

Projektikoordinaattori

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus toimii hankkeen koordinaattorina.

Rahoittaja

Elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskus Pirkanmaa

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on luoda systemaattisia toimintatapoja ja konkreettisia työkaluja lähinnä pk-yrityksille, jotta ne voivat kehittää järjestelmällisellä ja jatkuvalla tavalla omaa toimintaansa laadukkaaksi. Tällaisen laatujärjestelmän rakentaminen on hyödyllistä ja usein välttämätöntä kilpailukyvyn kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. Yrityksessä tehtävä laatutyö on pohja tehokkalle ja kannattavalle liiketoiminnalle ja sen tarkoituksena on myös lisätä henkilöstön työn mielekkyyttä ja työssäjaksamista.

Hankken tavoitteena on erityisesti

  • luoda pk-yrityksille toimintamalli ja konkreettiset työkalut oman laatutyönsä kehittämiseen
  • laatutyön avulla parantaa tuottavuutta ja lisätä työn mielekkyyttä
  • parantaa oppilaitosten osaamista ja valmiuksia pk-yritysten laatutyön tukemisessa
  • verkostuitua ja tehdä yhteistä kehitystyötä usean merkittävän aikuiskoulutuskeskuksen välillä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla