LAKU – Laatua asiakkuuksiin ja verkostoyhteistyöhön kumppanuutta kehittämällä

Projektin kesto

1.8.2011-31.12.2012

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö, Amiedu

Rahoittaja

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtionavustus työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen)

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen aikuiskoulutuksen valtakunnallista palvelumallia, joka palvelee yksityisiä ja julkisia organisaatioita tehokkaasti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Syntyvää palvelumallia voidaan hyödyntää myös hankkeen ulkopuolella olevien koulutusorganisaatioiden toiminnassa.

Toimintamallia pilotoidaan osaprojektien avulla.

Hankkeen osaprojektit ovat:

  • Hansel – Henkilöstösopimuksen palveluiden tuotteistaminen
  • Valtakunnallisen palvelumallin hallinnointi
  • Puhdastilapassikoulutuksen kehittäminen ja levittäminen
  • TurvallisuusLuotsin pilotointi ja levittäminen