KEINO – Ketterää intoa ja nostetta

Projektin kesto:

01.09.2016 – 31.12.2018

Rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Projektin tavoite ja tulokset:

KEINO-hanke edistää Uudenmaan alueen mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Tavoitteena on tukea yrityksiä oman kehittämistoiminnan aloituksessa ja toteutuksessa.
– Kehittämistoiminnan avulla autetaan yrityksiä luomaan uusia sekä kehittämään olemassa olevia toimintamalleja ja käytäntöjä.
– Kehittämistoiminnalla tuetaan ja parannetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, asiakasarvon lisäämistä, digitaalisuuden haltuunottoa, henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia.

Kehittämistyö toteutetaan yritysten kanssa käytännönläheisesti erilaisilla osallistavilla menetelmillä.
Yritykselle kehittämistyö ja asiantuntijoiden tuki on maksutonta. Yrityksen panostus on yrittäjän, johdon ja henkilöstön käyttämä aika oman yrityksen kehittämiseen.

Mukaan mahtuu 48 yritystä.

Projektikoordinaattori:

päätoteuttaja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Projektikumppanit:

Hanke on kolmen toteuttajan yhteishanke: päätoteuttaja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, osatoteuttajat Ami-säätiö ja Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Yhteystiedot:

projektipäällikkö: Kimmo Viitanen
puhelin: 020 7461 451 / 050 469 0519
s-posti: kimmo.viitanen@amiedu.fi
postiosoite: PL 151, 00381 Helsinki
Käyntiosoite: Amiedu, Valimotie 8, 00381 Helsinki

Linkki (jos projektilla julkaistut nettisivut)

Keino-hankkeen Facebook-sivut