ENO – Ennakoiva ohjaus työelämässä I ja II

Projektin kesto

2008-2011, projekti päättyi 31.12.2011

Projektikoordinaattori

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus toimi hankkeen koordinaattorina.

Rahoittaja

opetushallitus (31.12.2011 – 1.9.2010) ELY-keskus Etelä-Suomen (31.12.2010 – 1.9.2008)

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tarkoituksena oli aikuisten ohjauksen merkityksen vahvistaminen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamisessa, työelämälle tarjottavien ohjauspalvelujen mallintaminen, työpaikkojen kehittäminen näyttö- ja oppimisympäristönä, ohjausammattilaisten ja muiden toimijoiden verkottumisen edistäminen ja roolien selkiyttäminen sekä palvelujen työpaikkakohtaistamisen edistäminen.

 

Projektimateriaalit

Työelämäsertifikaatti nuorille ja työelämään tulijoille, opiskelumateriaali (pdf) »