eMeki

Projektin kesto

Projekti päättyy 31.12.2013

Projektikoordinaattori

Amiedu

Rahoittaja

TYKE

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeessa helpotetaan ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työttömien tai muuten työttömäksi jääneiden teknologiateollisuuden toimialalla työskennelleiden nuorten henkilöiden (kisällit, 20-29 vuotta) työpaikan saantia. Hankkeessa myös kehitetään pk-yritysten työnjohtajien (mestarit) valmiuksia kohdata ja perehdyttää nuoria työntekijöitä työmaailmaan.

Hankkeessa kehitetään joustavien oppimistapojen hyödyntämistä sekä kisällien että mestareiden koulutuksessa (itsenäinen verkko-opiskelu, työpaikalla tapahtuva opiskelu , sosiaalisen median käyttö jne.). Sisällöt ovat valitun teknologiaosaamisalan (metalli tms.) substanssiin liittyviä, opiskelutapoihin, ajankäyttöön, vuorovaikutukseen, tietotekniikkaan liittyviä. Työnjohtajat saavat mm. työhön opastamiseen liittyvän verkko-opiskelukurssin käyttöönsä.