Effective Mobility – Creating Tomorrows Working Life

Projektin kesto

1.8.2014 -31.7.2016

Projektikoordinaattori Ami-säätiö, Amiedu

Rahoittaja

ERASMUS+-ohjelma ammatilliselle koulutukselle. Suomen  Erasmus+-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Projektin tavoitteet ja tulokset

Tämän Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelman tukeman liikkuvuushankkeen avulla Amiedun työelämäkumppaneille, eri koulutusalojen  opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollistetaan työssäoppimis- ja asiantuntijaliikkuvuus hankkeen kohdemaissa  Euroopassa. Kohdemaita ovat Ruotsi, Norja, Viro, Espanja, Englanti, Saksa, Belgia, Hollanti, Slovenia, Portugali, Italia, Bulgaria ja Romania. Hanke tarjoaa yritysten asiantuntijoille sekä Amiedun opiskelijoille ja kouluttajille mahdollisuuden yhdessä tutustua kansainvälisiin toimintaympäristöihin, löytää uusia ratkaisumalleja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä tutustua osaavan työvoiman rekrytointimahdollisuuksiin.

Effective Mobility  – hanke vastaa seuraaviin EU:n asettamiin painopisteisiin:
1.Työelämäkumppanuuksien vahvistaminen, ja työelämän, yritysten ja organisaatioiden osaamis- ja kehittämistarpeisiin vastaaminen kansainvälisen liikkuvuuden keinoin
2. Kansainvälisyysosaamisen ja ammattitaidon kehittäminen

Opiskelijaliikkuvuuksissa hyödynnetään vuosina 2011-2013 On the go –Towards Multicultural Nursing Teams-IVT -hankkeen aikana kehitettyä vaihtovalmennusmallia sekä  monimuotoisen työyhteisön toimivuuden edistämisen keinoja. Liikkuvuuskokemusten kautta työyhteisö hyötyy saadessaan joukkoonsa tiimityötaitoisia, monimuotoisuutta arvostavia ja hyödyntäviä kansainvälisyysosaajia. Opiskelijat voivat suorittaa tutkintoon valmistavaan koulutukseen kuuluvia työssäoppimisjaksojaan sekä näyttötutkintoja eri Euroopan maissa. Useissa liikkuvuuksissa toteutamme ECVET-prosessia opintosuoritusten tunnistamisen ja tunnustamisen eurooppalaisen yhtenevyyden edistämiseksi.

Asiantuntijaliikkuvuudet toteutetaan työelämälähtöisesti yhdessä työelämäkumppaneiden ja Amiedun henkilöstön kesken kumppanuuksia vahvistaen. Amiedun rooli on toimia koulutuksen asiantuntijana yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymisen tavoitteita edistäen. Hankkeessa hyödynnetään myös Cofi-projektin sekä  On the go-VETPRO -hankkeen aikana kehitettyjä työpaikoilla toteutettavia toimivan monikulttuurisen työyhteisön koulutus- ja perehdytysmalleja.

EU-rahoitteinen, CIMOn hallinnoima ja Amiedun koordinoima Erasmus+ liikkuvuushanke Effective Mobility –Genuine Worklife Cooperation, 2016-2018.