Effective Mobility – Genuine Worklife Cooperation

Projektin kesto

1.6. 2016–31.5.2018

Projektikoordinaattori Ami-säätiö, Amiedu

Rahoittaja

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin  ERASMUS+ -ohjelmasta.  Suomessa  Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Projektin tavoitteet ja tulokset

Kansainvälinen liikkuvuus kuuluu Amiedun yrityspalvelutoimntaan. Kansainvälisen liikkuvuushankkeen avulla Amiedun työelämäkumppaneille, eri koulutusalojen opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollistetaan työssäoppimis- ja asiantuntijaliikkuvuus hankkeen kohdemaissa  Euroopassa. Myös tutkinnon osien suorittaminen näyttötutkintona eri Euroopan maissa on mahdollista. Kumppaniyrityksiä ja/tai –oppilaitoksia hankkeessa on mm. seuraavista maista: Ruotsi, Norja, Viro, Espanja, Englanti, Irlanti, Saksa, Belgia, Hollanti, Slovenia, Portugali, Italia, Bulgaria ja Romania. Hanke tarjoaa yritysten asiantuntijoille sekä Amiedun opiskelijoille ja kouluttajille mahdollisuuden yhdessä tutustua kansainvälisiin toimintaympäristöihin, löytää uusia ratkaisumalleja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä henkilöstön urakehitykseen.

Opiskelijaliikkuvuuksissa hyödynnetään aikaisemmissa liikkuvuushankkeissamme kehitettyä kolmivaiheista vaihtovalmennus –ja ohjausmallia sekä hyväksi koettuja käytäntöjä. Liikkuvuusjaksokokemus ohjattuna tarjoaa opiskelijalle kansainvälisyysosaamista, monimuotoisessa työyhteisössä toimimisen ja työyhteisön toimivuuden edistämisen keinoja. Opiskelijat voivat suorittaa tutkintoon valmistavaan koulutukseen kuuluvia työssäoppimisjaksojaan sekä näyttötutkintoja eri Euroopan maissa. Myös oppisopimuksella opiskeleville opiskelijoille ja heidän työyhteisöilleen hanke tarjoaa mahdollisuuden kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseen.  Liikkuvuuksissa hyödynnämme ja kehitämme ECVET-prosessia opintosuoritusten tunnistamisen ja tunnustamisen eurooppalaisen yhtenevyyden edistämiseksi.

Asiantuntijaliikkuvuus on osa Amiedun kansainvälistä yrityspalvelutoimintaa. Liikkuvuushanketoiminta tukee työelämän kansainvälistymistarpeisiin vastaamista liikkuvuuden keinoin. Liikkuvuusjaksot toteutetaan työelämälähtöisesti yhdessä työelämäkumppaneiden ja Amiedun henkilöstön kesken koulutuskumppanuutta vahvistaen. Amiedu toimii koulutuksen asiantuntijana yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymisen tavoitteita edistäen. Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien liikkuvuushankkeidemme tuloksia ja käytäntöjä, jatketaan hyvää kansainvälistä yritysyhteistyötä, ja laajennetaan kansainvälistä yrityspalvelutoimintaa liikkuvuuden keinoin..