eAsiointi - Kehittyvä aikuiskoulutusorganisaatio mahdollistaa sähköisen asioinnin yrityspalveluissaan

Projektin kesto

14.6.2013 – 31.12.2014

Projektikoordinaattori

Amiedu

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeessa on
tavoitteena määritellä optimoitu oppilaitoksen asiakaspalveluprosessi, johon
liitetään monipuolisesti sähköisen asioinnin menetelmiä. Sähköisen asioinnin
malleissa ja menetelmissä huomioidaan se, että ne ovat asiakasorganisaatiolle
helppoja, joustavia ja helposti saavutettavia sekä palveluiden tuottaminen on
oppilaitoksille kustannustehokasta. Strategisena tavoitteena on oppilaitosten asiakkuusstrategian
päivittäminen tukemaan sähköisen asioinnin välineitä asiakkuuksien
hoitamisessa.

Hankkeessa tutkitaan
viiden oppilaitoksen palvelutuotannon prosessit (asiakassuhde- tai koulutusprosessi)
ja valitaan toiminnot, joihin liitetään teknologiat, järjestelmät ja osaamiset
joiden avulla oppilaitosten kyky tuottaa sähköisiä palveluita yrityksille mahdollistuu
tai paranee. Luotua sähköisen asioinnin mallia testataan valituissa
pilottiorganisaatioissa. Tuloksia verrataan perinteiseen toimintamalliin, arvioidaan
kehittyvän toiminnallisuuden vaikutus yritysten halukkuuteen kehittää oman
henkilöstönsä osaamista (reaaliaikaisempi opintojen kehittymisen raportointi, ilmoittautumisen
helpottuminen, maksutoimintojen kehittyminen, räätälöitävyyteen vaikuttaminen
jne.). Sähköisen asioinnin järjestelmiä, teknologioita ja toimintamalleja ovat
mm. erilaiset sähköisen viestinnän järjestelmät, toiminnan ohjausjärjestelmät,
asiakkuudenhallinnan järjestelmät, verkkokauppa, tuote- ja asiakasportaalit,
kartoitustyökalut, tietoturvaan liittyvät järjestelmät jne. Projektin
työskentelytapana käytetään PDCA-kehityssykliä (Plan-Do-Check- Act).