Mikä sinusta tulee seuraavaksi?

Etsitkö?
  • uutta suuntaa työelämässä
  • ammatinvaihtoa
  • vahvistusta koulutukseesi
  • ohjausta ammatillisiin ratkaisuihin
Kartoitamme osaamisesi ja arvioimme ammatillisen suuntautumisesi ja koulutustarpeesi. Teemme sinulle henkilökohtaisen suunnitelman työelämässä etenemiseen. Työnhakuvalmennuksestamme saat konkreettisia välineitä, tietoa ja taitoja työnhakutilanteisiin.