Turvallisuusalan koulutus

Sinustako?
  • vartija
  • vahtimestari
  • aulapalveluhenkilö
  • turvallisuusvastaava
  • järjestyksenvalvoja
  • turvallisuusalan yrittäjä

Turvallisuusalalle töihin

Haluatko työskennellä turvallisuusalan monipuolisissa tehtävissä? Turvallisuusalalle pääset nopeasti töihin vartijan koulutuksen suoritettuasi. Tämän jälkeen voit syventää osaamistasi turvallisuusalan perustutkinnolla ja erikoistua esimerkiksi kiinteistötekniikkaan. Tartu monipuolisiin mahdollisuuksiin ja hakeudu turvallisuusalan koulutukseen.

Amiedulla voit suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinnon joustavasti työn ohessa. Turvallisuusalan ammattitutkinnossa on valittavana kolme koulutusohjelmaa: tapahtumaturvallisuus, kiinteistötekniikan perusteet turvallisuusalalla tai henkilösuojauksen perusteet.  Voit myös vahvistaa ammatillista osaamistasi esimerkiksi palo- ja pelastustehtävissä tai turvallisuuspäällikön työssä.

Amiedussa on mahdollista suorittaa myös vaativammat turvallisuusalan koulutukset. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit hakea hyväksyntää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi. Tutkinnon suorittaminen onnistuu esimies- tai asiantuntijatehtävässä toimien: osoitat osaamisesi päivittäisiä työtehtäviäsi dokumentoiden. Myös lähiesimiestyön ammattitutkinto tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopivat esimiestyössä toimivalle. Voit valita molemmissa tutkinnoissa osan tai osia turvallisuusalan at:sta tai turvallisuusvalvojan eat:sta ja painottaa koulutuspolkuasi turvallisuuteen.

Arvioinnin pohjalta tutkinnon suorittajalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tai tutkinnon suorittaminen onnistuu myös pelkin näytöin.  Tutkintokoulutuksiin on jatkuva haku, joten voit hakeutua opiskelemaan vaikka heti.