Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, peliohjelmoija (datanomi) ja Front End -osaaja (datanomi)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi) voi suorittaa joko peliohjelmoijan tai front end -osaajan suuntautumisvaihtoehdolla.

Peliohjelmoija

Peliohjelmoijan suuntautumisvaihtoehdossa pääset hyödyntämään tietojasi ja taitojasi käytännön peliprojekteissa, ja opit monipuolisesti muun muassa UNITY-ohjelmoinnista, pelien testaamisesta sekä tekoälyn- ja datankäsittelyn perusteista pelituotannoissa.

Front end -osaaja

Front end -osaajan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia esimerkiksi erilaisissa Front end -ohjelmistoprojekteissa ja web-sovelluskehitysken eri vaiheissa. Koulutuksessa pääset laatimaan verkkopalvelun määrittelyn, toteutus- ja testaussuunnitelman sekä toteuttamaan verkkokaupan.

Kenelle uusi tutkinto sopii?

Koulutukseen hakeaksesi sinulla tulee olla peruskoulu- tai ylioppilastutkinto. Hakija joko työskentelee tai on hakeutumassa ICT- tai pelialalle. Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen sekä englannin kielen osaaminen on opinnoissa eduksi.

Verkostoitunutta ja aktiivista opiskelua

Koulutuksen hakeutumisvaiheessa opiskelijan tämänhetkinen osaaminen, henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä valmiudet tutkinnon suorittamiseen arvioidaan yksilöllisesti. Koulutus toteutetaan arvioinnin pohjalta toteutettavan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lähiopintoina sekä verkkoa hyödyntävänä monimuoto-opiskeluna. Käytännön ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä. Tutkintokoulutuksen kesto on noin kaksi vuotta, kuitenkin yksilöllisesti määräytyen.

Aloita opinnot nyt!

Molempiin koulutuksiin on jatkuva haku, joten voit aloittaa opinnot silloin, kun sinulle sopii.