Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, pilviasiantuntija, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto tarjoaa tutkinnon suorittajalle opastusta tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen, erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa. Koulutuksessa opiskelija pääsee myös kehittämään ja päivittämään käytännön teknistä osaamistaan sekä saa eväitä uudenlaiseen, IT-tuotantoon liittyvään ajatteluun.

Kenelle tutkinto sopii?

IT-tehtävissä työskentelevät tai harrastuneisuuden kautta hyvät tietotekniset valmiudet omaavat henkilöt voivat hakeutua koulutukseen. Hakijalla voi olla kokemusta ja osaamista esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöönoton ja ylläpidon tehtävistä tai HelpDeskissä työskentelemisestä. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Hyvä suomen ja englannin kielen taito ovat toivottavia.

Monipuolinen sisältö

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan tietojärjestelmien suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto-, ylläpito- sekä kehittämistehtävissä. Koulutus tavoitteena on kattava osaaminen ja ymmärrys pilvipalveluista, käytännön teknisen osaamisen kehittäminen ja päivittäminen sekä uudenlainen ajattelu IT-tuotantoon, sovelluksiin ja palvelumuotoon. Koulutus antaa valmiudet suorittaa sertifikaatin AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment.

Aloita opinnot nyt!

Koulutus kestää keskimäärin 12 kuukautta, mutta tutkinnon suorittajan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Arvioinnin pohjalta tutkinnon suorittajalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus muodostuu etä- ja itseopiskelusta sekä työssäoppimisesta. Sertifioidut asiantuntijakouluttajat toimivat tutkinnon kouluttajina.

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit hakeutua opiskelemaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.