Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto, ICT-asiantuntija

Tutkinnon suorittanut tieto- ja tietoliikennetekniikan asiantuntijan tehtäviin kuuluu eri toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejärjestelmien suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja järjestelmien laadukkaan toiminnan varmistaminen.

Kenelle tutkinto sopii?

Hakijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa sekä tietoteknistä kokemusta tai koulutusta Windows-ympäristöistä.

ICT-asiantuntijan työnkuva

Alalla tarvitaan erilaisia ammattilaisia järjestelmien ja laitteiden rakennus-, asennus-, korjaus-, huolto-ja kunnossapitotehtäviin. Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa laitteistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa ja laitteiden ja palveluiden dokumentointi englanninkielistä.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia tietokone- ja tietoliikenneasennustehtävissä sekä elektroniikan laitteiden huoltotehtävissä. Hän voi tehdä tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien asennustehtäviä ja elektroniikkalaitteiden huolto- ja korjaustehtäviä tehdyn suunnitelman tai asiakkaan kanssa yhdessä sovitun toimeksiannon perusteella. Hän voi tehdä tietokone- tai tietoliikenneasennukset ja elektroniikan laitteiden huollot ja niissä tarvittavat määrittelyt ja tarkistukset sekä tehdä työn käyttöönoton ja lopputarkastuksen ja dokumentoinnin.

Aloita opinnot nyt!

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon lukeutuu myös lähiopetusta ja itseopiskelua. Käytännön ammattitaito osoitetaan koulutuksen aikana järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti. Arvioinnin pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Keskimäärin tutkinto suoritetaan yhdessä vuodessa.

ICT-asiantuntijan koulutukseen on jatkuva haku, joten voit hakea opiskelemaan vaikka heti.