Tilajohtamisen koulutuspolku ammattikorkeakouluun

Kohdepäällikön osaamisen näytöt ja lähiopinnot sisältyvät Rakennustuotannon erikoisammattitutkintoon. Kohdepäällikön jälkeen hakeudutaan Ylläpitopäällikön ja sitten Kiinteistöpäällikön koulutukseen.

Kohdepäällikön, Ylläpitopäällikön ja Kiinteistöpäällikön jälkeen annetaan Isännöinnin ammattitutkinnon näytöt. Seuraavaksi hakeudutaan avoimeen ammattikorkeakouluun, jossa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyllä (AHOT) korvataan 60 opintopisteen laajuiset syventävät valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot.

Avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista.

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto »

Ylläpitopäällikön koulutus »

Kiinteistöpäällikön koulutus »