Maahanmuuttajakoulutus

Kiinnostaako?
  • kaupallinen ala
  • tekniikka ja teknologia
  • hoito- ja kasvatusala
  • kiinteistöala
  • puhdistuspalveluala
  • rakennusala

Koulutusta maahanmuuttajille

Amiedussa on laaja valikoima maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Tarjolla on kielikoulutusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä ammatillista koulutusta. Maahanmuuttajille suunnatuissa eri alojen ammatillisissa koulutuksissa tuetaan työssä ja opiskelussa tarvittavaa suomen kielen taidon kehittymistä: suomen kieli on integroitu ammattiopintoihin ja kunkin alan ammattisanastoon. Koulutusten myötä pystyt toimimaan aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa, sekä saat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään.

Voit kehittää suomen kielen taitoasi eri osaamistasoilla ja suorittaa suomen kielen keskitason tutkinnon (YKI-testi).
Lue lisää suomen kielen kursseista maahanmuuttajille »

Maahanmuuttajien osaamisohjelma

Maahanmuuttajien osaamisohjelma (MAO) on tarkoitettu aikuisille
maahanmuuttajille, joilla on voimassa oleva oleskelulupa. Suomen
kansalaisista voi osallistua myös sellaiset maahanmuuttajataustaiset
henkilöt, jotka erityisesti hyötyvät koulutuksen tukitoimista.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen.

Tutustu maahanmuuttajien osaamisohjelmaan (MAO) »

LUE OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA