Pätevöidy palveluohjaajaksi tai esimieheksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalta löytyy monenlaista ammatillista koulutusta myös palveluohjaajina tai esimiehinä toimiville tai niihin suuntautuville henkilöille. Löydä itsellesi sopiva tutkinto tai täydennyskoulutusta. Alalla on hyvät etenemismahdollisuudet ja ala työllistää hyvin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle

Sinulla on useamman vuoden työkokemus ja työskentelet siivoojien, kiinteistönhoitajien tai kodinhuoltajien palveluohjaajana, tiiminvetäjänä, ryhmänvanhimpana tai palveluesimiehenä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia organisoida itsenäisesti työryhmäsi tai alihankkijoidesi toimintaa. Ohjaat työryhmän työskentelyä sekä perehdytät työntekijöitä tai opiskelijoita asiakaskohteeseen ja työtehtäviin.

Koulutuksessa voit kehittää osaamistasi asiakkuuksien hoitamisessa, toiminnan kannattavuuden parantamisessa, henkilöstötyön kehittämisessä tai kehittämishankkeen suunnittelussa. Koulutuksen sisällössä painottuvat palveluprosessien toteuttaminen, kokonaisuuksien hallinta, asiakaskeskeisyys sekä työsuojelu- ja ympäristöasiat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, noin 1 vuosi. Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Sinulla on useamman vuoden työkokemus ja työskentelet puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla tulosvastuullisena palveluesimiehenä. Toimit kiinteistönhoitajien, siivoojien tai kodinhuoltajien esimiehenä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia johtaa ja organisoida itsenäisesti työryhmäsi ja alihankkijoidesi toimintaa asiakaskohteissa. Organisoit henkilöstön perehdytyksen ja kehität työyhteisösi osaamista. Suunnittelet ja johdat vastuualueesi palvelutuotantoa sekä ylläpidät ja kehität asiakkuuksia. Osoitat pätevyytesi tuotettujen palvelujen laadun toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä asiakkuuksien hallinnassa. Koulutuksen sisällössä painottuvat palveluprosessien hallinta, asiakaskeskeisyys sekä työsuojelu- ja ympäristöasiat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kaikilla osa-alueilla.

Koulutuksessa voit suunnata ammatillista osaamistasi ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittämiseen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, noin 1,5 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Tutkinnon perusteiden uudistumisen myötä 1.1.2018 alkaen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto ja Lähiesimiestyön ammattitutkinto korvaavat aiemmat Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnon, Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon ja Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon.