Liiketoiminnan ammattitutkinto

Monet entiset liiketoiminnan osaamisalueen ammattitutkinnot poistuvat ja korvautuvat liiketoiminnan ammattitutkinnolla alkaen 1.1.2019. Poistuvia tutkintoja ovat markkinointiviestinnän ammattitutkinto, myynnin ammattitutkinto, taloushallinnon ammattitutkinto, virastomestarin ammattitutkinto, sihteerin ammattitutkinto, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto, ulkomaankaupan ammattitutkinto, finanssialan ammattitutkinto ja kiinteistövälitysalan ammattitutkinto.

Kenelle uusi tutkinto sopii?

Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii sinulle, jolla on valitun osaamisalan mukaista työkokemusta sekä mahdollisuutta hankkia alan työnantajan palveluksessa tutkinnon edellyttämää osaamista sekä suorittaa osaamisen näytöt käytännön työtehtäviä tekemällä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää myös aitoa kiinnostusta ja sitoutumista tutkinnon suorittamiseen.

Amiedu tarjoaa liiketoiminnan ammattitutkinnon osaamisaloista seuraavat:

Liiketoiminnan palvelujen osaamisala, aula- ja monipalvelut (entinen virastomestarin ammattitutkinto)
Aula- ja monipalveluihin suuntautuva opiskelija voi työskennellä mm. aulapalvelun tehtävissä, toimistossa, virastossa tai asiakastuessa.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (ent. myynnin ammattitutkinto ja markkinointiviestinnän ammattitutkinto)

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalalle aikova voi työskennellä markkinointiviestinnän toimeksiantojen toteuttajana tai myynnin ja asiakaspalvelun erilaisissa tehtävissä. Hän osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa toimeksiantajan liiketoimintaa tukevia markkinointitoimenpiteitä ja tapahtumia.

Myyntiin suuntautunut opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida myynti- ja asiakaspalvelutyötään sekä asiakashankintaa. Hän osaa myydä asiakaslähtöisesti ja arvioida työn tuloksellisuutta. Hän osaa myös kehittää palvelua yhdessä asiakkaiden ja muiden palveluun liittyvien toimijoiden kanssa. Hän tutustuu asiakkaan tilanteeseen ja ostotarpeisiin, ja suunnittelee ja esittelee ratkaisuehdotuksen asiakkaalle. Hän hoitaa vastuullaan olevia asiakkuuksia tai asiakasryhmiä ja arvioi sekä kehittää ratkaisumyyntiprosessia.

Taloushallinnon osaamisala (ent. taloushallinnon ammattitutkinto)

Taloushallinnon osaamisala sopii sinulle, joka toimit palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan, budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.
Taloushallinnon osaamisalan suorittaminen antaa sinulle varmuutta talous- tai palkkahallinnon tehtävissä toimimiseen ja syventää ymmärrystäsi alan lainsäädännön sekä substanssin osalta. Koulutuksen avulla kehität valmiuksiasi toimia asiakkaiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.