Hygieniapassi ja hygieniaosaamistesti

Hygieniapassi on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden parissa ja käsittelet helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita ilman alan ammatillista tutkintoa.

Elintarvikehygieenisen osaaminen varmistaa, että elintarvikealan toimijana tuotat asiakkaille turvallisia elintarvikkeita. Hyvä elintarvikehygienia vähentää elintarvikkeiden terveysriskejä, ja sillä voidaan myös pienentää yrityksen hävikkiä.

Koulutus antaa sinulle valmiudet suorittaa Elintarviketurvallisuusviraston laatima hygieniaosaamistesti (Elintarvikelaki (23/2006)
27 §).

Sisältö ja toteutus

Amiedussa voit suorittaa hygieniaosaamistestin suomen tai ruotsin kielellä. Testi perustuu Elintarviketurvallisuusviraston materiaaliin.

Koulutuksen ja testin keskeinen sisältö on

  • mikrobiologian perusteet
  • ruokamyrkytykset
  • hygieeniset työskentelytavat
  • henkilökohtainen hygienia
  • puhtaanapito
  • omavalvonta
  • lainsäädäntö

Pidätämme oikeuden muutoksiin.