Opiskelijaksi soveltuminen

Vuoden 2012 alussa astui voimaan lakimuutokset (ns. Sora-lainsäädäntö), joiden tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Lakimuutokset koskevat muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä tiedonsaantioikeutta aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, huumausaineiden käytöstä ja rikosrekisterimerkinnästä tietyin ehdoin.

Tiedote opiskelijaksi hakeutuvalle (pdf)