Ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittaminen

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Kaikki ammatilliset tutkinnot ja niiden osat suoritetaan osoittamalla osaaminen näyttötilaisuuksissa aidoissa työympäristöissä. Mikäli sinulla on jo tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, voit osallistua suoraan näyttötilaisuuteen. Muussa tapauksessa sinulle suunnitellaan henkilökohtainen polku tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Usein tutkintokoulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka toteutetaan joko oppisopimuksena tai koulutussopimuksena. Osaamista hankit vain niiltä osin kuin sinulta sitä tutkinnon perusteiden mukaan puuttuu.

Henkilökohtaistaminen

Kaikille tutkinto-opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osana suunnitelmaa selvitetään aiempi osaamisesi ja miltä osin se on joko suoraan tunnustettavissa osaksi tutkintoa tai sellaista osaamista, jonka voit mennä osoittamaan näytössä. Suunnitelmassa sovitaan tavoista, joilla puuttuva osaaminen hankintaan ja arvioidaan mahdollisten ammatillisia opintoja tukevien toimien tarve.

Jatko-opintokelpoisuus

Kaikki ammatilliset tutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Koulutusta kaikilla koulutusasteilla

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin: peruskoulu, peruskoulun jälkeinen koulutus (ammatillinen koulutus ja lukio) sekä korkea-asteen koulutus (ammattikorkeakoulu ja yliopisto). Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla. Aikuinen voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai täydentää ammatillista osaamistaan ammatillisissa koulutuskeskuksissa, esimerkiksi Amiedussa.

Amiedu Suomen koulutusjärjestelmässä

Lähde: OPH. Lue lisää Suomen koulutusjärjestelmästä:
www.oph.fi