Mikä on kotoutumiskoulutus?

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttajia mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään. Siinä opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria. Kotoutumiskoulutus sisältyy usein maahanmuuttajalle tehtyyn kotoutumissuunnitelmaan.
Kun haluat aloittaa suomen kielen opiskelun tai ammatillisen koulutuksen, ota ensin yhteyttä omaan työ- ja elinkeinotoimistoosi. Amiedun asiakaspalvelun ja ohjaavien kouluttajien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston koulutusneuvonta auttaa sinua sopivan koulutuksen löytämisessä.

Kotoutumissuunnitelma

Työ- ja elinkeinotoimisto sekä kotikuntasi tekevät sinulle kotoutumissuunnitelman, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja/tai haet toimeentulotukea sosiaalitoimistosta.
Suunnitelma sisältää toimintaa, joka parantaa kielitaitoasi ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin sekä työelämään. Suunnitelmassa sovitaan esimerkiksi kotoutumiskoulutuksesta, työharjoittelusta, ammattitaidon täydentämisestä suomalaisen työelämän vaatimuksia vastaavaksi tai osallistumisesta järjestöjen harrastustoimintaan. Kotoutumissuunnitelma auttaa sinua löytämään osaamistasi vastaavaa työtä, jos sinulla on kotimaastasi jo valmis ammatti ja työkokemusta.

Kotoutumistuki

Kun sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma, voit hakea työmarkkinatuen suuruista kotoutumistukea Kelan toimistosta.

Testauta kielitaitosi

Kielitaidon lähtötasotesti antaa sinulle arvion omasta kielitaidostasi. Hakeudu testiin oman työ- ja elinkeinotoimistosi kautta. Testin jälkeen työ- ja elinkeinotoimisto ehdottaa sinulle sopivaa kurssia ja neuvoo miten siihen hakeudutaan.
Voit myös ilmoittautua Amiedun järjestämiin yleisiin kielitutkintotesteihin. Lisätietoa yleisistä kielitunnoista opetushallituksesta.

Työelämän suomen kielen koulutus

Työelämän suomen koulutuksissa opit ammatteihin ja työhön liittyvää sanastoa.  Kurssin työelämäjaksolla opit suomen kieltä työpaikalla, ja samalla saat työkokemusta eri ammateista. Kurssit ovat työvoimapoliittista koulutusta, joihin haetaan oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta.