Työvoimakoulutus

Työttömyysturvan aktiivimalli on tuonut uudistuksia turvan maksatuksen edellytyksiin. Työttömän on täyden etuutensa säilyttääkseen 65 maksupäivän aikana tehtävä työtä 18 tuntia, toimia yrittäjänä tai osallistua viiden päivän aikana työllistymistä edistävään palveluun.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, koulutuskokeilu, työkokeilu, kotoutujan omaehtoinen opiskelu ja kuntouttavaa työtoiminta. Nämä palvelut on määritelty laissa.

Amiedu järjestää sekä työvoimakoulutusta että työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoisia opintoja.

Monipuolinen työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus voi olla ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, tutkintoon valmistavaa tai valmentavaa koulutusta tai muuta tutkintoon johtamatonta koulutusta. Työvoimakoulutuksia toteutetaan myös yhdessä yritysten kanssa, jolloin yritys sitoutuu palkkaamaan koulutuksen suorittaneet opiskelijat.

Valmentava koulutus

Työvoimakoulutuksena järjestettävä valmentava koulutus on ammattialalle ohjaavaa, työnhaku- ja tietotekniikkavalmiuksia kehittävää koulutusta tai maahanmuuttajille suunnattua kotoutumiskoulutusta. Koulutus pyrkii parantamaan pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten työllistymistä sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

Omaehtoinen opiskelu

Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Lue lisää www.te-palvelut.fi

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Laita hakusanaksi Amiedu. Tutustu koulutustarjontaan www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/