Hae tukea opiskeluun

Aikuiskoulutustuki

Jos olet opintovapaalla työstäsi, sinulla on mahdollisuus saada Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Se muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Koulutusrahasto myöntää myös ammattitutkintostipendejä.
Katso mahdollisuutesi tukeen ja stipendiin www.koulutusrahasto.fi

Opintotuki

Mikäli et saa aikuiskoulutustukea, sinulla on kuitenkin mahdollisuus saada Kelalta opintotukea. Se koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.
Tutustu hakulomakkeeseen www.kela.fi

Työvoimakoulutuksen koulutustuki

Työvoimakoulutuksessa sinulla on mahdollisuus Kelan perustukeen. Jos olet työttömyyskassan jäsen, sinulla on mahdollisuus saada myös ansiotukea.
Katso tarkemmat tiedot www.kela.fi

Työttömyysetuus

Sinulla on mahdollisuus tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttasi.
Katso mahdollisuutesi työttömyysetuuteen www.te-palvelut.fi tai www.kela.fi