Miten rahoitan opiskeluni?

Amiedun ammatilliset koulutukset on mahdollista rahoittaa eri tavoin. Aikuisten opiskelun tuen määrä ja sen myöntämisperusteet vaihtelevat koulutusmuodon, opetusjärjestelyjen sekä opiskelijan taustan ja työkokemuksen mukaan. Koulutusten rahoittajina voivat olla yksittäinen opiskelija, opetus- ja työhallinto, yritykset tai erilaiset projektit.

Koulutusmuodot

Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksena, työvoimakoulutuksena sekä osin tai kokonaan työnantajan tukemana henkilöstökoulutuksena. Koulutus voi olla sekä tutkintotavoitteista että muuta ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Oppisopimuskoulutus »
Omaehtoinen koulutus »
Työvoimakoulutus »
Koulutussopimus »