Tuula nosti osaamisensa tasoa jo toista kertaa

Tuula Sulkumäki työskentelee palveluesimiehenä ISS Palveluissa. Hän päätti hakea jo toistamiseen uusia näkökulmia työhönsä kouluttautumalla Amiedussa.

Tuula syvensi Amiedussa ammattiosaamistaan ja oppi ymmärtämään työnkuvaansa entistä laaja-alaisemmin ensin siivousteknikon koulutusohjelmassa, ja sen jälkeen suorittamalla johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ISS:lle räätälöidyssä ryhmässä. Tuulan työnantaja, ISS Palvelut, tukee voimakkaasti työntekijöidensä osaamisen kehittämistä. Sitä kautta hoitui myös opintojen rahoitus oppisopimuskoulutuksena. Näin Tuulalle avautui oiva tilaisuus vahvistaa ammattitaitoaan.

Tuula nostaa helposti esiin koulutusten hyviä puolia.

– Koulutukset tukevat ammattiosaamistani päivittäisissä palveluesimiehen työtehtävissä. Siivousteknikon koulutusohjelma on hyvin monipuolinen ja Amiedun osaavilta kouluttajilta sain tukea ja opastusta opiskeluuni liittyvissä asioissa. JETin avulla sain työkaluja ja pystyin kehittämään itseäni sekä henkilöstön että asiakkuuksien johtamisessa.

Aikuisopiskelija arvostaa joustoa

Opiskelujen sovittaminen työn kanssa sujui hyvin molemmilla kerroilla. Muun muassa verkkokoulutus on ollut avuksi, koska oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Kaiken kaikkiaan aikuisopiskelu on Tuulan mielestä joustava tapa opiskella.

– Amiedu on joustanut hyvin opiskelujen aikatauluissa, sillä välillä opiskelu jää taka-alalle työkiireiden takia. Tämä on erittäin tärkeää aikuisopiskelijalle, joka on työelämässä mukana. Henkilökohtaisia menoja joutuu pakostakin rajoittamaan, koska opiskelun aikatauluun ja opintojen loppuun saattamiseen on sitouduttava. Tämä on kuitenkin loistava tapa kouluttautua vaikkapa uuteen ammattiin työn ohella.

Tuula on ollut tyytyväinen käymiensä koulutusten tasoon.

– Amiedun tarjoama koulutus oli erittäin hyvää ja asiantuntevaa. Molemmat koulutukset vastaavat erinomaisesti työelämän tarpeisiin. Siivousteknikon koulutus tukee hyvin esimiehen työssä osaamista ja jaksamista. JETissä sain toteuttaa kehittämisprojektin, joka hyödytti koko työyhteisöä ja antoi mahdollisuudet entistäkin parempaan asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen.

Tuulan työnantaja tukee kouluttautumista kaikin tavoin. Työnantajalle Tuulan osaamisen lisääntyminen on tuottanut merkittävää hyötyä.

– Koen, että ammattiosaamiseni on vahvistunut ja työtehtävien hoitaminen on helpompaa, kun asioita ymmärtää laaja-alaisemmin. Koulutuksen kautta olen vahvistanut substanssiosaamistani sekä saanut tukea henkilöstöni ja asiakkuuksieni kehittämis- ja johtamistaitoihin. Pystyn paremmin perehdyttämään ja ohjaamaan palveluohjaajaa ja henkilöstöä heidän työtehtäviinsä, kun itse hallitsen asiat entistä paremmin.

 

Tutustu koulutuksiin »