Rakennusalan opinnot ja työt sujuvat Hardilta viittoma- ja elekielellä

Virolainen Hardi Kunnapuu, 49 v., tuli alun perin Suomeen rakennusalan töihin yritykseen, jonka omistaja oli kuuro. Kolmen vuoden päästä työt loppuivat ja viime vuonna Hardi pääsi TE-toimiston kautta Amiedun maahanmuuttajille tarkoitettuun rakennusalan ammatilliseen koulutukseen.

– Vuoden opinnot sujuivat hyvin. Opinnot sisälsivät sekä teoriaa, , kuten Suomen lakeja ja kieltä, mutta myös käytännön työtä. Oli mukavaa tutustua muihin opiskelijoihin, niin ja tietysti sain sitten sitä kautta tämän työn, kertoilee Hardi.

Hardi työskentelee tällä hetkellä Elanta Oy:n purkutyömaalla Helsingissä. Suomessa Hardi on nyt asunut 7 vuotta.

-Ennen Suomeen tuloa työskentelin veljeni rakennusalan yrityksessä 15 vuotta. Alan koulutusta minulla ei ollut ennestään; vain peruskoulun olen käynyt Virossa.

Hardin opinnot sujuivat aivan samoin kuin muidenkin opiskelijoiden. Amiedun kouluttajan Heikki Romppaisen mukaan Hardi käytti tulkkia lähinnä vain teoria- ja suomen kielen tunneilla – välitunneilla ja hallitunneilla pärjättiin mainiosti elekielellä ja huuliltalukemisella. Myös työskentely rakennustyömaalla on aina ollut mutkatonta; viestinnässä käytetään niin huulilta lukua, elekieltä kuin kirjoittamistakin.

Nykyinen työnantaja Elanta Oy:n Krit Artjom on enemmän kuin tyytyväinen niin Hardiin kuin Amiedun rakennusalan koulutukseenkin.

-Yrityksemme kahdestakymmenestäkahdesta työntekijästä kuusi on tullut Amiedusta. Suurin hyöty työnantajalle tulee siitä, että koulutus on tasalaatuista; tiedän, että jokainen Amiedussa kouluttautunut on saanut samat tiedot ja taidot, Artjom kertoo.

Krit Artjomin mielestä työvaiheiden suunnittelua helpottaa huomattavasti se, että esimerkiksi laatoitustyötä voi jatkaa toinen sujuvasti ensin aloittaneen jälkeen, koska seuraava tietää varmasti, mitä edellinen on jo tehnyt. Kuuden hengen porukka sopii myös työtehtävien jaosta keskenään – yksi on hyvä yhdessä hommassa ja toinen toisessa; työt sujuvat kitkatta ja vähemmällä opastuksella.  Krit Artjom kertoo rekrytoivansa työntekijöitä mielellään seuraavistakin Amiedun koulutuksista.

Hardin tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa työskentelyä rakennusalalla ja hakeutua mahdollisiin koulutuksiin, mikäli sopivia tulee vastaan. Amiedun rakennusalan ammatillista koulutusta maahanmuuttajille hän suosittelee vilpittömästi niin maahanmuuttajille kuin kuuroillekin.

 

Tutustu maahanmuuttajakoulutuksiin »