Oppimisen monet tavat

Nurmijärveläinen Joanna Pahl on ehtinyt tehdä monenlaista työtä elämänsä varrella. 27-vuotiaan Pahlin ansioluettelosta löytyy esimerkiksi vesiliikunnan ohjaajan tehtäviä, siivousalan töitä sekä keittiöapulaisen tehtäviä. Välissä hän ehti opiskella itselleen myös merkonomin paperit.

– Uimahallissa viihdyin ohjaajana melkein kymmenen vuotta. Halusin kokeilla jotain uutta, Joanna sanoo.

Googlettamalla löytyi tietoa Amiedun järjestämistä koulutuksista. Joanna Pahl kertoo käyneensä koko koulutustarjonnan läpi. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto pisti silmään siitä syystä, että häntä on aina kiinnostanut käsillä tekeminen ja nikkarointi. Koulutuslinjan valintaan vaikutti myös Amiedun sijainti pääkaupunkiseudulla, koska Joanna halusi lisäksi tehdä töitä ja opiskella samalla.

Joanna on pääosin näkömuistinen henkilö, joka omaksuu asiat nopeammin nähtyään miten jokin asia tehdään. Haastavimmat osa-alueet vaativat toistoja ja monia eri muotoa.

– Minun tulee siis kuulla, nähdä ja tehdä oppimiseni eteen. Minun kohdallani tämä toteutettiin Amiedussa kertomalla ja näyttämällä eli yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittamisessa on teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Joanna kuvailee, kuinka lämmönjakohuoneessa teoria tukenaan hän etsi eri osia, osa-alueita ja komponentteja sekä hänelle osoitettiin eri komponenttien sijainnit.

– Kiinteistön lämmönjakohuone oli minulle täysin uusi asia aloittaessani kiinteistöhoitajan perustutkinnon. Koko teoriaosuuden ajan tiedostin, että minun tulee nähdä se mistä juuri nyt puhutaan, jotta oppisin. Kokonaisuus oli kuitenkin niin suuri, että minun tuli pilkkoa opetettu osiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Joanna piirsi lämmönjakohuoneen kaaviokuvasta jokaisen komponentin kaaviokuvan paperille ja toiselle paperille komponentin nimen. Synestesiaa hyödyntäen hän antoi komponenttikuville yhden värin ja niiden nimille oman värin.

– Kun olin tehnyt kaikista komponenteista laput pelasin lapuilla peliä, jossa kokosin tämän lämmönjakohuoneen lapuista. Kun komponentit olivat järjestyksessä ja niiden nimet hallinnassa, vein nämä laput konkreettisesti lämmönjakohuoneeseen ja nimesin nämä komponentit lämmönjakohuoneessa.

Oppimisessa Joanna hyödynsi myös musiikkia.

– Yhdistin lämmönjakohuoneen tiettyihin kappaleisiin, joita kuuntelin lukien samalla teoriaa ja opetellen komponenttien merkitystä järjestelmässä.

Koulutuksen tasosta Amiedussa Joanna antaa puhtaat paperit. Hän kertoo kouluttajien omaavan runsaasti käytännön kokemusta siltä alalta, mitä he itse opettavat. Entä mikä on yllättänyt?

– Ehkä koulutuksessa esiin nousseet pikkuseikat, joita aikaisemmin on pitänyt itsestäänselvyytenä. Nyt tiedän senkin, että poistoilmaventtiiliä puhdistettaessa sitä ei vain voi purkaa osiin.

Joannasta on tuntunut edellisissä työtehtävissä, että työtehtävät eivät ole olleet riittävän monipuolisia. “Tällä alalla riittää haasteita”.

– Kiinteistöhoitajan tilanne voi muuttua ihan ykskaks. Sitä saattaa olla keräämässä lehtiä pois pihalta, kun vesivuoto yllättää. Sitten onkin kiire laittaa sulkua kiinni. Haastetta on etenkin oman työn ja tekemisen organisoinnissa.

Joannan oma tilanne muuttui niin ikään ykskaks. Hän oli suorittamassa työharjoitteluaan ISS Palveluissa, kun esimies kysyi tämän halusta työllistyä oppisopimuksen kautta. Joanna ei kauan miettinyt.

– En uskonut työllistyväni näin nopeasti. Kannatti osallistua koulutukseen.

Näillä näkymin Joanna Pahl saa suoritettua kiinteistöpalvelujen perustutkinnon syksyllä 2015.

 

Tutustu koulutuksiin »