Lähihoitaja Maini täydensi osaamistaan

Lähihoitaja Maini Karhapää iloitsi päästessään osallistumaan työnantajansa Attendon järjestämään ja Amiedun toteuttamaan lähihoitajien valtakunnalliseen täydennyskoulutukseen. Mainille omien tietojen ja taitojen kehittäminen onkin tärkeä ja luonteva osa työelämää. Se auttaa häntä työssään vanhustenhoidossa tohmajärveläisessä asumispalveluyksikössä.
Attendon tavoitteena on antaa parin vuoden aikana täydennyskoulutusta noin 1500 lähihoitajalle. Vuonna 2004 lähihoitajaksi valmistunut Maini siirtyi Attendon palvelukseen, kun kunta ulkoisti sosiaali- ja terveyspalvelut Attendolle. Amiedun järjestämässä täydennyskoulutuksessa keskityttiin sekä työn vaatiman erikoisosaamisen kehittämiseen että Attendon arvojen sisäistämiseenMainille Attendon arvojen mukainen työskentelytapa on hyvin luontevaa ja hän toimii myös oman työyksikkönsä arvovalmentajana.

– Attendon arvoja ovat osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen. Minusta on erittäin tärkeää kohdata asiakkaamme työssämme arvolähtöisesti.

Arvovalmentajan tehtävä on työyksikössä huolehtia, että Attendon arvot toteutuvat päivittäisessä tekemisessä.

– Meillä painotetaan vanhusten hoidossa arvolähtöistä kohtaamista ja yksilöläheisyyttä. Niitä ovat pienet asiat arjessa ja kohtaamisessa. Sen ei tarvitse olla suuria tekoja, vaikka vain hetki aikaa jutella vanhuksen kanssa työn lomassa.

Koulutus toteutettiin runsaan kahden kuukauden aikana. Etätehtävien lisäksi Maini osallistui lähipäiviin Joensuussa.

– Oli kiinnostavaa ja hyödyllistä tavata koulutuksissa attendolaisia muilta paikkakunnilta ja yksiköistä. Joensuun koulutuksissa oli mukana työntekijöitä myös esimerkiksi Lappeenrannasta ja Savonlinnasta.

Uusia ajatuksia

Mainille koulutus antoi uusia näkökulmia työn suorittamiseen sekä eväitä jakaa osaamista eteenpäin.

– Olen saanut todella hyviä ajatuksia siitä, miten työtä voisi tehdä eri tavalla. Aina kannattaa täydentää omia tietojaan ja taitojaan. Voin saamieni tietojen avulla kehittää omia työtapojani ja osana työyhteisöä yleensäkin koko yksikön toimintatapoja parempaan suuntaan.

Maini nostaa esiin muistisairaiden vanhusten hoidon erityisvaatimukset. Vaikka hänellä on aiheesta runsaasti kokemusta, tarjosi koulutus lisätietoa tähänkin aiheeseen.

– Koulutuksessa annettiin valmiuksia siihen, kuinka voin työssäni edistää vanhusten mielekästä arkea. Lisäksi koulutukseen kuului erilaisia valinnaisia moduuleja, kuten haavahoitoa ja tietoa muistisairaiden vanhusten hoidosta. Valittavina olivat myös moduulit kulttuuriosaamisesta ja lääkkeettömästä hoidosta.

Pidin koulutuksesta todella paljon, koska aiheet olivat erittäin tärkeitä työni kannalta, kiteyttää Maini.

– Sain lisää tietoa vanhusten arvolähtöisestä kohtaamisesta sekä tiimi- ja vuorovaikutustaidoista. Näin osaan entistä paremmin tarjota toimintakykyä ylläpitävää arkea vanhuksille. Kouluttajat olivat hyviä ja koulutus sellaista, johon oli helppo osallistua mukaan, eli ei pelkkää kuuntelemista.

 

Tutustu koulutuksiin »