Muutosturva

Muutosturvapalvelun tavoitteena on, että yritys täyttää työsopimuslain mukaisen velvoitteensa tarjota irtisanottavalle tämän keskimääräistä kuukausipalkkaa vastaava määrä työllistymistä edistävää koulutusta ja valmennusta. Laki koskee irtisanovaa yritystä, jonka henkilöstö käsittää vähintään 30 henkeä. Muutosturvan piirissä ovat yli 5 vuotta työsuhteessa olleet irtisanotut henkilöt.

Amiedun tarjoaa muutosturvapalvelua yrityksille

Palvelun kautta irtisanottua valmennetaan tehokkaaseen uudelleentyöllistymiseen sekä osaamisen kehittämiseen uudelleentyöllistymisen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on tukea irtisanottujen mahdollisimman nopeaa uudelleentyöllistymistä.

Palvelut voivat kattaa:

  • Urasuunnittelun ja uudelleensijoituksen palvelut. Kohderyhmänä nopeasti työllistyvät, ei tarvetta ammatillisen osaamisen kehittämiselle.
  • Urasuunnittelun ja uudelleensijoituksen palvelut sekä sovitun valikoiman ammatillisia koulutuksia ja valmennuksia. Kohderyhmänä henkilöt, jotka tarvitsevat työllistyäkseen myös ammatillisen osaamisen vahvistamista.
  • Urasuunnittelun ja uudelleensijoituksen palvelut, koulutussuunnitelman sekä koulutuspaikan.  Kohderyhmänä henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti ammatillista osaamista vahvistavia palveluita tai ovat mahdollisesti ammatinvaihtajia. Palvelussa tehdään koulutussuunnitelma, jonka mukaisesti Irtisanottu ohjataan ammatillista osaamista täydentäviin valmennuksiin ja koulutuksiin.