Lataa talousluvut PDF-tiedostona

Katsaus Amiedun vuoteen 2012

Ami-säätiön johtaja, Amiedun rehtori Timo Karkola kertoo videolla kuluneesta vuodesta: Ami-säätiö saavutti vuonna 2012 erittäin haastavissa olosuhteissa yli 33 miljoonan euron liikevaihdon.

Ami-säätiön aikajana

Tammikuu

Amiedun tuotteistamiskoulutukset käynnistyivät. Amiedun tuotejohtamiseen keskeisesti kuuluvassa tuotteistamisohjelmassa kehitettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 35 palvelutuotetta, joista 9 yhdeksän on tutkintoja. Tuotteistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota verkko-oppimisen kehittämiseen.

Helmikuu

Amiedun asiakaslehti Amicase julkaistiin helmikuussa ensimmäistä kertaa digitaalisena.

Työ- ja elinkeinoministeriön muutostukihanke ja TE -toimistouudistus etenivät lainsäädäntövaiheeseen. Laki astui voimaan 1.1.2013. Kokonaismuutos muuttaa merkittävästi asiakkaille tarjottavien työvoima- ja yrityspalveluiden palvelutuoteratkaisua, hallinnonalan prosesseja sekä hankintatointa palveluntuottajien suuntaan.

Maaliskuu

Amiedu teetti ostoprosessianalyysin yritysten ja henkilöasiakkaiden joukossa koulutukseen liittyen. Tutkimusten mukaan Amiedun tunnettuus on korkeaa luokkaa kummassakin kohderyhmässä. Tutkimus antoi myös työvälineitä markkinoinnin kehittämiseen.

Huhtikuu

Tuetun oppisopimuksen raportti valmistui huhtikuussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oppisopimusopiskeluun ja työllistymiseen johtavaa polkua. Ami-säätiö on mukana useassa projektissa ja oli vuonna 2012 sopijaosapuoli 18 kansallisessa ja 3 kansainvälisessä hankkeessa.

Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2012 oli Hiomotie 6:ssa tapahtunut remontti. Uusittu tila valmistui huhtikuussa ja sen käyttäjiä ovat Kotoutumiskoulutus- (laajennus) sekä Puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksiköt (korvaava investointi).

Toukokuu

Osana Amiedun tuotteistamisohjelmaa ja pääkaupunkiseudun yhteistä PALKEET -hanketta Amiedun toimialat tekivät lopulliset päätökset luovuttavista tai muille PALKEET -järjestäjille siirrettävistä tutkinnoista. Amiedu luopui ravitsemuspalveluiden osaamisalueesta.

Ami-säätiön strategia seminaarissa vahvistettiin säätiön kärkialoiksi korjausrakentaminen ja kiinteistöpalvelut, kauppa ja palvelut, yksityiset hoito- ja hoiva-alat, maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan sekä kotoutumiskoulutus.

Kesäkuu

Amiedun vuosittain toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa kokonaistyytyväisyys palveluihin oli 4,13, suosittelu 4,12 (asteikko 1-5) Yleisarvosanaksi saimme 8,30 (asteikko 1-10).

Heinäkuu

Ami-säätiö irtisanoi ja luopui kesän 2012 kuluessa Valimotie 17-19 -kiinteistöstä ja siirsi Kaupan ja palveluiden toimialan toiminnot Taitotaloon. Muutokset toivat kustannussäästöjä. Säätiö irtisanoi myös Hitsaajankatu 4 vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2012 pääosin ESR -rahoitteisen Amipaja -toiminnan päättyessä vuoden vaihteessa.

Elokuu

ei sisältöä

Syyskuu

Amiedu solmi kumppanuussopimuksen Clas Ohlsonin kanssa, joka haluaa varmistaa hyvän kasvuvauhdin panostamalla henkilöstön monipuoliseen koulutukseen. Yhteensä uusia kumppanuuksia vuoden 2012 aikana Amiedu solmi kahdeksan. Uusia kumppanuuksia ovat mm. Coor Management Services, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Lokakuu

OKM:n teki päätöksen oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen paikkojen merkittävästä vähentämisestä vuodesta 2013 alkaen.

Marraskuu

Haku Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan käynnistyi. Kyseessä on hallitusohjelman mukainen hanke vuosille 2013-2016 ja sen kohderyhmänä ovat 20 – 29 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Joulukuu

Amiedun vuoden 2012 liikevaihto oli 33,3 miljoonaa euroa. Amiedussa opiskeli vuoden aikana 21 000 aikuista ja opiskelijat tulivat 247 eri kunnasta. Sertifikaatteja suoritettiin 8 631, tutkintoja 1 262 ja tutkinnon osia 1 808. Suosituimmat sertifikaatit olivat: tulityökortti, EA1 -koulutus, työturvallisuuskortti, vartijan työn perusteet ja hätäensiapu.

Suosituimmat tutkinnot olivat: johtamisen erikoisammattitutkinto, myynnin ammattitutkinto, liiketalouden perustutkinto, eläintenhoitajan ammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, välinehuollon ammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto.

Kauppa ja palvelut kasvoi merkittävästi

Kaupan ja palveluiden toimialan koulutusmäärät kasvoivat hyvin, samoin asiakastyytyväisyys. Toimiala toi markkinoille myös runsaasti uusia muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavia tuotteita.

Kovaa kilpailua koulutuskentässä

Vuoden 2012 taloudellinen epävarmuus heijastui kaupan alaan jonkin verran ja kaupan kasvu hiipui loppuvuonna. Kaupallisen alan koulutuskysyntä sen sijaan oli vahvaa. Toimialan kilpailutilanne jatkui kireänä, ja koulutuskentässä nähtiinkin useita fuusioita eri toimijoiden välillä.

Voimakasta kasvua

Kaupan ja palveluiden toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti (5,8 M€). Henkilöstökoulutus lisääntyi 40 % ja oppisopimuskoulutus huikeat 60 %. Toimialan asiakastyytyväisyys kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin (kouluarvonsana 8,5). Erityisen hyvän arvosanan sai kouluttajien kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä saavuttaa asetetut tavoitteet. Amiedu solmi kumppanuussopimukset Clas Ohlsonin ja Turvatiimi Oyj:n kanssa.

Liiketalouden perustutkinto säilyi Amiedun kysytyimpänä perustutkintona, vuonna 2012 valmistui lähes 100 merkonomia. Myös myynnin ja vartijan ammattitutkintojen sekä taloushallinnon koulutusten kysyntä oli vilkasta. Amiedun sertifikaateista ja lyhytkursseista suosituimpia olivat tulityökortti, työturvallisuuskortti ja vartijan työn perusteet. ELY:n osittain rahoittamien ja Amiedun toteuttamien yhteishankintakoulutusten kysyntä kasvoi entisestään.

Uusia tuotteita ja tiloja

Toimiala jatkoi viime vuonna palveluidensa tuotteistamista. Työn tavoitteena on vastata muuttuviin asiakastarpeisiin uusilla koulutusratkaisuilla sekä tehostaa koulutusprosessia. Amiedu tarjoaa uuden koulutuksen, logistiikan perustutkinnon, myötä koulutuspalveluita kaupan koko palveluketjuun. Toimialan muita uusia tuotteita ovat muun muassa kiinteistöhoitoalalle suunnattu merkonomin tutkinto, taloushallinnon verkkokurssit sekä myynnin ja asiakaspalvelun koulutuskokonaisuudet.

Yritysturvallisuudessa turvatekniikan osaajille on jatkuvaa kysyntää, ja vuonna 2012 Amiedu käynnistikin turvalaiteasentajan koulutuksen. Sen myötä Taitotaloon rakennettiin uusi oppimisympäristö turvallisuustekniikan asennuksen harjoitteluun. Vartiointialan koulutusten volyymien kasvun johdosta opiskelijakäyttöön rakennettiin toinenkin harjoitussali. Kesällä 2012 toimiala muutti Amiedun Taitotaloon, mikä paransi toimialojen ja eri yksiköiden välistä yhteistyötä.

Henkilöstövalmennuksen tukipalveluille kysyntää

Henkilöstövalmennus tuki vahvasti asiakkaidensa liiketoimintaa ja sen muutoksia muun muassa uudelleensijoittuminen tukipalveluilla.

Muutoksia kilpailutilanteessa

Vuotta 2012 leimasi vahvasti viranomaisten valmistautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutusten leikkauksiin, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan uudistukseen sekä lain julkisesta yritys- ja työvoimapalvelusta voimaantuloon. Lisäksi koulutusalan kilpailua kiristi alan tarjoajien yhdistyminen. Uutena ilmiönä oli ICT- ja viestintätoimijoiden sekä koulutus- ja konsultointitoimijoiden fuusiot.

Kotokoulutus jatkaa kasvuaan

Henkilöstövalmennus on Amiedun suurin toimiala: joka neljäs opiskelija käytti sen koulutus- ja kehittämispalveluita vuonna 2012. Toimialalla on keskimäärin 904 opiskelijaa päivittäin. Amiedun kotoutumiskoulutus oli Helsingin suurin kotokouluttaja myös vuonna 2012. Pääkaupunkiseudulle suuntautuva maahanmuutto on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina ja suuntaus jatkunee myös tulevina vuosina. Tätä taustaa vasten myös kotoutumiskoulutuksen opiskelijamäärien voidaan ennustaa kasvavan.

Amiedun ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti monivoimainen työyhteisövalmennus koulutti työelämän suomen kieltä muun muassa monille kaupungin työntekijöille.

Ohjaava koulutus järjesti muun muassa Hansel-puitesopimuksen piiriin Puolustushallinnon rakennuslaitokselle uudelleensijoituksen tukipalveluita. Niiden avulla asiakkaat pystyivät suorittamaan organisaatio- ja henkilöstömuutokset hallitusti. Viime vuonna uudelleensijoituspalveluissa oli peräti 2 116 opiskelijaa. Palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin Amiedun johtaminen ja yrittäjyys -yksikkö räätälöi johtamisen erikoisammattitutkinnon sosiaali- ja terveysalalle. Se sai hyvän vastaanoton asiakaskunnassa. Johtamisen erikoisammattitutkimuksen suoritti 114 asiakasta: se oli Amiedun suosituin tutkinto.

Ohjaavasta koulutuksesta uravalmennukseen

Henkilöstövalmennus valmistui tuleviin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön muutoksiin päivittämällä koulutussisältöjä ja kehittämällä palvelutuotteitaan. Lainmuutoksen myötä Amiedun ohjaava koulutus muuttuu vuoden 2013 alusta alkaen uravalmennukseksi.

Kotokoulutuksessa otettiin vuonna 2012 käyttöön uudet opetussuunnitelmat, jotka koskevat aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Se selkeyttää ja tehostaa toimintaa.

Hyvinvointiala vastasi muutostarpeisiin

Hyvinvointitoimiala toteutti asiakkailleen useita muutostilanteisiin sopivia yhteishankinta- sekä täydennyskoulutuksia. Toimiala uudisti voimakkaasti myös työelämälähtöisiä oppimisympäristöjään.

Ala keskittyy ja ketjuuntuu

Viime vuosina hoito- ja hoiva-ala on keskittynyt entistä enemmän. Välinehuolto siirtyy suuriin yksiköihin. Eläinlääkinnän ja vanhustenhuollon erikoisosaajien tarve lisääntyi. Eläinlääkäriasemat ketjuuntuvat, ja asiakkaiden muuttuvat palveluodotukset lisäävät alan koulutustarvetta. Puhdistuspalvelualan työvoimapula jatkui myös vuonna 2012.

Rekry- ja TäsmäKoulutuksille kysyntää

Hyvinvointitoimialan asiakkaiden tarve pätevästä työvoimasta sekä osaamisen kehittämisestä alan muutoksia vastaavaksi kasvoi viime vuonna. Toimiala toteuttikin useita sosiaali-, terveys- ja puhdistuspalvelualan Rekry- ja Täsmäkoulutuksia. Puhdistuspalvelualalla aloitettiin uuden, erityisesti maahanmuuttajille sopivan kiinteistöpalvelualan perustutkinnon eli toimitilahuoltajan koulutus, joka helpottaa työvoimapulaa.

Amiedu jatkokoulutti noin 100 pieneläintenhoitajaa. Toimiala toteutti perinteisesti toukokuussa 2012 Pieneläinhoitajapäivät, joka on alan suurin tapahtuma Suomessa. Lisäkoulutusta eläintenhoitoalalle tarjosi myös Eläinten käyttäytyminen -seminaari. Toimiala jatkoi vilkasta yritysyhteistyötä ja oli muun muassa mukana Neljän polven treffeillä palvelutalo Hopeakotkassa ja järjesti lasten iltapäivätoimintaa Laajasalon kirjastossa. Lisäksi Amiedu solmi kumppanuussopimukset muun muassa Coor Service Management Oy:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa.

Oppimisympäristöjä uudistettiin

Hyvinvointitoimiala investoi voimakkaasti vuonna 2012 työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin. Yhteistyössä alan yritysten kanssa se uudisti ergonomian ja kotihoidon, eläintenhoidon sekä välinehuollon tilat.

Amiedu oli aktiivisesti mukana monissa kehityshankkeissa: Vectar, jossa kehitetään kansainvälisen työssäoppimisen ohjauksen työkaluja, Vedas, joka koskee välinehuollon koulutusten yhtenäistämistä EU-alueella sekä Leonardo-opiskelijavaihtoa. Toimiala siirtää hankkeiden tuomat kokemukset ja työkalut suoraan asiakkaidensa käyttöön. Ja lisäksi voisi sanoa, että monet projektit ovat nimenomaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehtäviä, sen sijaan, että tuotokset tulevat asiakkaiden käyttöön.

Kiinteistö- ja rakennusala panosti korjausrakentamiseen

Kiinteistö- ja rakennustoimialan pitkäjänteinen kehitystyö tuotti tulosta: uudet tuotteet otettiin innostuneesti vastaan. Toimiala kasvattikin merkittävästi liikevaihtoaan vuonna 2012.

Painopiste korjausrakentamiseen

Uudisrakentaminen hiipui voimakkaasti syksyllä 2012: rakentamisen painopiste ja kilpailu siirtyivät yhä vahvemmin korjausrakentamiseen. Infrarakentamisessa vuosi oli matalasuhdanteen aikaa. Sen sijaan kiinteistöpalveluala jatkoi kasvuaan. Se lisäsi alan koulutusten ja rekrytoinnin kysyntää voimakkaasti.

Kysyntään on vastattu

Kiinteistö- ja rakennustoimialalle vuosi 2012 oli erittäin hyvä ja liikevaihto kasvoi merkittävästi. Toimialan koulutustarjonnan rakenne poikkeaa huomattavasti kilpailijoiden tarjonnasta. Viime vuosina toimiala on panostanut vahvasti korjausrakentamisen koulutuspalveluihin: se on mahdollistanut asiakastarpeeseen vastaavat koulutukset. Työ jatkui korjausrakentamisen koulutustarjottimen kehittämisellä. Toimiala haastatteli 12 alan johtavaa yritystä ja sai erinomaista tietoa alan tarpeista tuotteistustyöhönsä. Työn tuloksena toimiala kehittää muun muassa linjasaneeraajan koulutusohjelman.

Toimiala järjesti monia asiakkaita kiinnostaneita tilaisuuksia, esimerkiksi Energiat talteen perusparannushankkeissa -seminaari ja kiinteistöpalveluiden Tekemisen meininki -asiakastapahtuma. Amiedu oli myös mukana Finnbuild-messuilla lokakuussa 2012. Suosituimmat tutkinnot olivat isännöinnin ammattitutkinto, kiinteistön hoitajan ammattitutkinto, talotekniikan perustutkinto ja pintakäsittelyn perustutkinto sekä osatutkinnoista lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Uusia kumppaneita ovat muun muassa YIT Kiinteistötekniikka Oy, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa aloitettiin valtakunnalliset korttikoulutukset sekä rakennettiin valtakunnallista koulutusjärjestelmää. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa suunniteltiin räätälöityjä koulutuksia esimiehille sekä sisäilmaan ja energiatehokkuuteen liittyen.

Aktiivista verkostoitumista

Toimiala jatkoi vahvaa verkostoyhteistyötään eri kehityshankkeissa. Amiedu koordinoi kolmivuotista Ura-avain-projektia, jonka tavoitteena on lisätä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta. Hankkeessa on mukana myös Salpaus ja Rakennus- ja kiinteistöalan vetovoima ry. Lisäksi Amiedu osallistui kansallisiin Hometalkoisiin sekä Build Up Skills -hankkeeseen, jossa lisätään rakennustyömaan työntekijöiden energiaosaamista. Syksyllä 2012 Amiedu käynnisti maahanmuuttajille suunnatun nopeutetun työllistymisen mallin kehittämisen. Mallin toteuttamista edesauttaa aiempi Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Amiedussa.

Amiedu toimi puheenjohtajana pääkaupunkiseudun Talonrakennuksen ennakointiryhmässä. Siinä on mukana Kauppakamarin Ennakointikamarin lisäksi rakennusalan yritykset, työmarkkinaosapuolet, oppilaitokset, Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus sekä oppisopimustoimistot.

Teknologiateollisuus kehitti uusia palveluita

Teknologiateollisuuden toimiala panosti vuonna 2012 vahvasti kehitystyöhön vastatakseen asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin: tuloksena syntyi muun muassa kunnossapidon ammattitutkinto.

Taantuma muuttaa toimintaa

Vuonna 2012 globaali taloustaantuma vähensi investointeja: se vaikutti vahvasti teknologiateollisuuden tilausmäärien pienenemiseen ja huoltopalveluiden lisääntymiseen. Tuotantoyritykset ovat muun muassa siirtyneet tuottamaan palveluja, joissa vanhoihin laitteisiin lisätään uusia älykkäitä ominaisuuksia. ICT-alan kannattavuus parantui hieman, koska toimintaa ohjaavien järjestelmien merkitys on nähty eri toimialoilla.

Kohdennettua koulutusta

Teknologiateollisuuden toimiala räätälöi palveluitaan vastaamaan muuttuvaa asiakastarvetta. Toimiala toteutti esimerkiksi RekryKoulutuksen, jossa korkean teknologian yritys Planmeca Oy sai nopeasti uusia työntekijöitä tuotantolinjalleen. Uusi aluevaltaus oli myös Veho Oy:n autokorikorjaajille toteutettu alumiinihitsauksen koulutusohjelma.

Toimiala jatkoi tuloksellista yhteistyötä eri sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa myös vuonna 2012. Amiedu solmi Kemppi Oy:n kanssa kumppanuussopimuksen.

Sen tavoitteena on tuottaa hitsaavan teollisuuden tarpeisiin palveluita, joissa tuotantoprosessien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen kohtaavat. Toimialan kansainvälisen toiminnan tärkein kohdemaa oli Kiina, jossa Amiedu toteutti muun muassa asiakasyritysten alihankintaverkoston tuotantoprossien kehitysprojekteja.

Vahvaa kehitystyötä eri verkostoissa

Vastatakseen alan haasteisiin teknologiateollisuuden toimiala kehitti kunnossapidon ammattitutkinnon, jonka koulutustoteutukset alkavat keväällä 2013. Lisäksi toimiala aloitti teollisuuteen suunnattujen asiantuntijapalveluiden myyntiä ja markkinointia tehostavan TuotantoLuotsin tuotteistamisen.

Toimiala oli vahvasti mukana erilaisissa kehityshankkeissa: LATO-hanke kehittää pk-yritysten toiminnan laatua, TATU-hanke edistää verkko-opiskelua tietotekniikan järjestelmien opiskelussa ja ProMaint 2017 EAKR -projekti laajentaa teollisuusautomaation ja kunnonvalvonnan oppimisympäristöä.

ICT-toimiala luopui tieto- ja viestintätekniikan sekä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnoista, ja keskittyy jatkossa lisäkoulutuksiin sekä organisaatioiden prosessijärjestelmien osaamisen kehittämiseen. Tätä silmällä pitäen toimiala kehitti ICTLuotsi-palvelukonseptin, joka tuo organisaatioiden ICT-osaamisen näkyväksi ja luo edellytykset sen systemaattiselle kehittämiselle.

Taitotalon kongressikeskukselle merkittäviä tunnustuksia

Kiristyvästä kilpailusta huolimatta Taitotalon kongressikeskus saavutti myyntiennätyksen vuonna 2012. Lisäksi se sai AAA®-luottoluokituksen ja valittiin Kauppalehden Menestyjäyritykseksi.

Kokouspaikoista kilpaillaan

Pääkaupunkiseutua vaivannut kokouspalveluiden kilpailun kiristyminen jatkui myös vuonna 2012. Helsingin seudulle valmistui uusia kokoustiloja useille sadoille henkilöille, vaikka asiakasmäärät ovat pysyneet viime vuosina samalla tasolla. Epävarma taloustilanne näkyi yritysten kokous- ja kongressikäyttäytymisessä. Kilpailun kiristyminen tuntui myös lounasravintolatoiminnassa, sillä Taitotalon läheisyyteen avatut lounasravintolat ottivat osansa alueen lounasasiakkaista.

Merkittäviä tunnustuksia

Ami-säätiön tytäryhtiö Amicom Oy, joka ylläpitää Taitotalon kongressikeskusta, sai viime vuonna kaksi merkittävää tunnustusta. Soliditet myönsi Amicom Oy:lle oikeuden käyttää AAA®-merkintää 2012 markkinoinnissa. Lisäksi Kauppalehti Oy valitsi Amicom Oy:n taloudellisen suorituskykynsä perusteella Menestyjäyritykseksi.

Vuonna 2012 ravintola Variantissa kävi 107 600 kahvila-asiakasta ja 91 600 lounasasiakasta. Kokouspalveluita käytti noin 25 400 vierasta. Rauhallisesta alkuvuodesta huolimatta Taitotalon kongressikeskuksen palveluiden kysyntä kasvoi erinomaisesti myynti kohosi ensimmäisen kerran yli 2 miljoonan euron. Ravintola Variantin liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Moderni ilme ravintolaan

Taitotalon kongressikeskus remontoi ravintola Variantin vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeita. Remontin yhteydessä asiakaspaikkojen määrä kasvoi 45 paikalla. Uusittu ravintola on moderni ja viihtyisä kokoontumis- ja pistäytymispaikka.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Taitotalon kongressikeskuksen palveluihin: asiakastyytyväisyys pysyi edellisvuoden tasolla, kokouspalveluissa 4,4. Varmistaakseen asiakastyytyväisyyden jatkossakin kongressikeskus monipuolisti kokoustarjoilujen tuotevalikoimaa entisestään. Muutos otettiin hyvin vastaan kongressivieraiden joukossa.