Etsitkö koulutusta? Amiedun koulutushaku auttaa.

Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelu
(ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8 - 14)
p. 010 80 80 90
Jätä yhteydenottopyyntö »

KATAKRI-koulutus

Viranomaiset käyttävät erilaisia turvallisuuskriteeristöjä (Katakri 2015, VAHTI-säännöstö) yrityksiin tai julkishallintoon kohdistuvien turvallisuusvaatimusten todentamisessa. Amiedun koulutuskokonaisuus ohjaa näiden kriteeristöjen keskinäisessä soveltamisessa ja ottaa huomioon myös alan kehittyvät kansainväliset vaatimukset.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu erityisesti turvallisuus-, tietoturva- tai lakiasiain alojen ammattilaisille sekä muille yrityksen turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Koulutuksen osallistujien toivotaan omaavan jonkin verran kokemusta turvallisuusvaatimusten soveltamisesta organisaation päivittäisessä toiminnassa.

KATAKRIN osaajaksi

Amiedun turvallisuusauditointikoulutus antaa sinulle valmiudet sekä Katakri 2015:n että VAHTI-ohjeiden käyttämiseen organisaation sisäisessä ja eri organisaatioiden välisessä turvallisuustoiminnassa. Saat myös perusteelliset valmiudet, joilla varaudut viranomaisten suorittamiin auditointeihin.

Toteutus ja sisältö

Amiedun KATAKRI-koulutuksessa turvallisuusauditoijat opastavat KATAKRIn käyttöä. Kaikilla kouluttajilla on viranomaistausta, ja Suomessa ainutlaatuisen laaja kokemus turvallisuusauditointien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutus kestää kuusi päivää.

Koulutuksen sisältö
  • Johdatus turvallisuusauditointiin
  • Hallinnollinen turvallisuus ja henkilöstöturvallisuus
  • Fyysinen turvallisuus
  • Tekninen tietoturvallisuus
  • Turvallisuusauditoinnin harjoittelu
  • Viranomaiskeskustelu ja loppukoe