Susannan Peltola


Etsitkö koulutusta? Amiedun koulutushaku auttaa.

Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelu
(ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8 - 14)
p. 010 80 80 90

Osaamista myyntiin ja asiakaspalveluun

Susanna Peltola suoritti Amiedussa liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) osaamisalanaan asiakaspalvelu ja myynti. Koulutus antoi Susannalle uutta tietotaitoa ja varmuutta työhön.

Nuorisovalmennuspäällikkönä työskentelevä Susanna hoitaa monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä Espoon Taitoluisteluklubilla.

– Koulutuksen ansiosta minun näkemykseni ovat laajentuneet. Huomaan myös työssäni, että osaamiseni on lisääntynyt.

Susanna löytää helposti aikuisopiskelun hyvät puolet.

– Opiskelu on todella monimuotoista. Oli erittäin hyvä, että koulutuksessa huomioitiin opiskelijan tietojen ja taitojen lähtötaso. Siten kenenkään ei tarvitse opiskella asioita, jotka jo hallitsee ja tuntee hyvin. Nostaisin esille myös hyvät ja kannustavat opettajat. Lisäksi kiitosta saavat koulutusmateriaalit, jotka olivat erittäin selkeitä. Opiskelua varten tarvittavat kirjat pystyi lainaamaan kirjastosta, joten niistä ei kertynyt opiskelijalle lainkaan kuluja.

Susanna pystyi sovittamaan opiskelun Amiedussa hyvin yhteen työssäkäynnin kanssa.

– Työnantajani oli erittäin joustava opiskeluni suhteen ja poissaoloja työpaikalta vaativia lähipäiviä oli juuri sopivasti. Lähipäivät olivat tärkeitä motivoinninkin takia. Muiden opiskelijoiden tapaaminen oli tärkeää vertaistukea, koska silloin huomasi, että muutkin opiskelijat rutistavat tutkintoa kasaan työnsä ohessa ja painivat samojen haasteiden kanssa. Se oli erittäin kannustavaa.

Aikaa opiskeluille järjestyi helposti.

– Opiskeluani perheeni tuskin edes huomasi. Työnantajani salli minun tehdä tehtäviä ja näyttöjä hiljaisina työpäivinä, kunhan hommat tuli hoidettua. Taloudellisestikin tämä oli minulle juuri oikea tapa opiskella, sillä mahdollisuuksia työstä poisjääntiin ei ollut.

Näyttötutkinto sopi opiskelutavaksi Susannalle todella hyvin.

– Koin aikuisopiskeluympäristön erittäin kannustavaksi. Oppiminen käytännössä sopii minulle.  Koulutuksen taso oli korkea; mielestäni siinä osattiin pureutua oleelliseen. Etenkin kun muistaa, että aikuisopiskelijat suorittavat tutkintoja työn ohessa ja me saimme tutkinnon valmiiksi odotetussa ajassa.

Susannalle syntyi koulutuksen avulla laaja-alaisempi näkemys markkinointiin ja asiakaspalveluun. Koulutus oli järjestynyt oppisopimuksena.

– Oppisopimuskoulutus oli työnantajallenikin hyödyllinen, koska pystyin tekemään näyttöjä aiheista, jotka antoivat uusia ideoita ja kehittymismahdollisuuksia myös työnantajalleni. Uskon, että uudesta tutkinnosta on minulle hyötyä sekä nykyisessä työssäni että urasuunnitelmaani ajatellen. Lisäksi sain itselleni varmuutta osaamisestani.


Näyttötutkinto. Mikä se on?

Näyttötutkinto on joustava tutkinnon suorittamistapa, joka on kehitetty aikuisten ja työelämän tarpeisiin. Kun opiskelija on jo hankkinut ammattitaidon työssä, opiskelussa tai harrastuksissa, hän voi osoittaa osaamisensa aidoissa työtilanteissa. Jos opiskelijalla on jo riittävä ammattitaito, hän voi suorittaa näyttötutkinnon osallistumatta koulukseen. Kaikki ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona.

Lue lisää »