Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelu
(ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8 - 14)
p. 010 80 80 90

 

Amiedun avulla osaavaa nuorta työvoimaa yrityksellesi

Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2013 - 2017

Tarvitseeko yrityksesi uutta, osaavaa työvoimaa jo olemassa olevan henkilöstön jäädessä eläkkeelle? Onko yrityksessäsi nuoria aikuisia, joiden ammattitaitoa halutaan kehittää kilpailukyvyn takaamiseksi?

Nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa yrityksesi on mahdollista kehittää jo työssä olevien nuorten ammatillista osaamista ja siten sitouttaa heitä yritykseesi. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden koulutuksen avulla rekrytoida uusia nuoria työntekijöitä. Samalla yrityksesi kantaa vastuun nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Jos yrityksessäsi on 20 - 29 vuotiaita nuoria aikuisia joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto tai yrityksesi haluaa rekrytoida kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa mahdollisuuden parantaa työntekijöiden ammatillista pätevyyttä. Ohjelman puitteissa voi suorittaa joustavasti ja työelämäläheisesti perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja koulutuksiin on jatkuva haku.