Uutiset ja lehdistötiedotteet

ISS Palveluille valmistui osaajia kiinteistö- ja toimitilahuoltoon

Lehdistötiedote 27.9.2016 

ISS Palvelut Oy pitää yllä ja kehittää työntekijöidensä osaamista suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Asiakasvaatimukset niin kiinteistönhuollon kuin toimitilahuollon aloilla edellyttävät ajantasaista, tutkinnoin todennettua osaamista.

Tutkintoon valmistui nyt yhteensä 34 ISS Palveluiden työntekijää. Osaamisalakohtaisissa ryhmissä perus- ja ammattitutkintolaiset ovat opiskelleet koko ajan samassa ryhmässä, niin kiinteistönhuollossa kuin toimitilahuollossakin ja oppimistulokset ovat olleet todella hyviä. Eri vaiheissa työelämää olevat perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijat ovat tukeneet toinen toisiaan.

ISS Palveluiden yritysryhmistä valmistuttiin siivouksen, kiinteistönhuollon ja sähkötekniikan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin, kertoo Amiedun kouluttaja Milla Viita.

- Totesimme ISS:n kanssa, että eri tutkintotasojen ryhmä on varsin toimiva. Pystyimme tekemään samanlaisia tehtäviä ja oppimaan toinen toiselta. Opimme paljon myös kouluttajina. Oppimistulokset ovat olleet todella hyviä ja opiskelijoiden ammattitaito on kasvanut. Seuraava kiinteistöpalvelujen perus- ja ammattitutkinnon toimitilahuollon ryhmä on jo täynnä ja tämä ryhmä on aloittamassa samanlaisella kokoonpanolla. 

ISS Palveluissa on huomattu, että ammatillisen osaamisen kasvattaminen lisää työntekijöiden itseluottamusta ja intoa tehdä töitä sekä vahvistaa sitoutumista työnantajaan. ISS Palveluiden koulutuspäällikkö Elli Velling on tyytyväinen koulutustoteutukseen.

- Kun kehitämme henkilöstömme osaamista, meille on tärkeää huomioida jokaisen työntekijän oppimistarpeet. Muodostimme erilaista taustoista tulevista ISS:läisistä  oman opiskeluryhmän, jotta pystyimme luomaan ryhmän sisälle oman kulttuurimme. On tärkeää kokeilla uusia tapoja toteuttaa tutkintotavoitteisia koulutuksia. Kokemukset olivat positiivisia koulutuksen tilaajan ja myös koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Me saimme työntekijöillemme ammatillista koulutusta sekä henkistä pääomaa, joka tukee työntekoa. Haluamme korostaa, että kaiken ikäisenä voi opiskella.

Palveluesimiehenä ISS Palveluissa työskentelevä Satu Eriksson suoritti siivousteknikon erikoisammattitutkinnon 

- Osaamisen kehittäminen on antanut varmuutta työhöni. Tiedän ja osaan ne asiat, jotka työssäni ovat tärkeitä. Esimieheni tietää mihin pystyn ja voin itse entistä paremmin tukea muita esimiehiä sekä opiskelijoita. Vaikka opiskelu toteutuu työn ohessa, siihen pitää varata myös omaa vapaa-aikaa.

Siivojana ISS Palveluissa työskentelevä Vedat Kurtishi tunsi, että hän sai lisää osaamista omaan työhönsä. Hän suoritti kiinteistöpalvelualan perustutkinnon toimitilahuollon osaamisalueelta. Siivousalan töitä Vedat on tehnyt vuodesta 2010 alkaen. Vedat onkin ammattilainen, jonka asennetta ja osaamista on kiitetty. Espoon Asunnot valitsi Vedatin vuonna 2015 vuoden siivoojaksi.

ISS Palveluiden palveluesimies Emina Goletic suoritti siivousteknikon erikoisammattitutkinnon. Kokenut siivousalan ammattilainenkin tunsi saaneensa uutta osaamista. Osaamista alalta on hänelle kertynyt yli kaksikymmentä vuotta. Eminan innostunut ote ja palveluasenne on myös huomattu, koska Espoon Asunnot valitsi Eminan vuonna 2015 vuoden palveluesimieheksi.

- Erikoisammattitutkinnon suorittaminen on ollut helppoa, kun ISS Palveluiden ja Amiedun puolelta on tehty hyvää yhteistyötä. Mielestäni luottamus osaamiseeni kasvoi ja tekemiseni on vahvistunut. Tuntuu, että osaan tehdä asiat oikein.

Lisätietoja: 
Avainasiakaspäällikkö Kari Lepistö, Amiedu, kari.lepisto@amiedu.fi
 

 

Sulje