Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto n. 2 v
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa kone- ja metallialan perustutkinnon, kunnossapitoasentaja, tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) suorittamiseen.
Tavoitteena on, että opiskelija:
-    saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä
-    hallitsee työvälineiden, työstökoneiden, hitsauslaitteiden käytön
-    osaa työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaidon
-    osaa valmistaa ja huoltaa laitteita ja rakenteiden osia
-    ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden merkityksen
-    saa valmiuksia suoriutua kunnossapitoalanperustutkinnon työnäytöistä ja teoriakokeista.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työssä kone- ja metallialan yrityksessä tai vastaavassa organisaatiossa.
Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää kielitaitoa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Tietopuolisen koulutuksen opetuspäiviä on noin 50 kpl. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 - 14.00.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin kone- ja metallialan perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.


Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin kaksi vuotta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Kone- ja metallialan perustutkinto muodostuu kolmesta kaikille pakollisista tutkinnonosista sekä tutkintonimikkeittäin valittavasta osasta. Lisäksi on valittava neljä valinnaista tutkinnon osaa.
 
Tutkinnon pakolliset osat
-    Asennuksen ja automaation perustyöt
-    Koneistuksen perustyöt
-    Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala.
Osaamisalan pakollinen tutkinnonosa
          
-    Sähkömekaaniset asennukset (vastaa 2 tutkinnon osaa)

Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa, kunnossapitoasentaja
-    Kunnossapito (vastaa 2 tutkinnon osaa)

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 2 osaa

-    Hydrauliikka-asennukset
-    Pneumatiikka-asennukset
-    Hitsaus
-    IW hitsaus
-    Manuaalikoneistus
-    Konepajamittaus

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

 

Tarvittavat oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Vesa Kytöaho
kouluttaja
puhelin 020 7461 685
vesa.kytoaho(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi