Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto n. 2 vuotta
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa kone- ja metallialan perustutkinnon, levyseppähitsaaja tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) suorittamiseen.

Tavoitteena on että opiskelija:
- saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä
- oppii itsenäisesti tekemään levytöitä, hitsaamaan sekä valmistamaan erilaisia metallirakennetöitä
- ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden levy- ja hitsaustöissä
- saa valmiuksia suoriutua levyseppähitsaajan perustutkinnon työnäytöistä ja teoriakokeista

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu henkilölle jotka ovat työssä kone- ja metallialan yrityksessä tai vastaavassa organisaatiossa.Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää kielitaitoa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Tietopuolisen koulutuksen opetuspäiviä on noin 50kpl. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 - 14.00.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin kone- ja metallialan perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 2 vuotta.

Sisältö

Kone- ja metallialan perustutkinto muodostuu kolmesta kaikille pakollisista tutkinnonosista sekä tutkintonimikkeittäin valittavasta osasta. Lisäksi on valittava neljä valinnaista tutkinnon osaa.

Tutkinnon pakolliset osat:
- Asennuksen ja automaation perustyöt
- Koneistuksen perustyöt
- Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkintonimike, levyseppähitsaaja.
- Levy- ja hitsaustyöt

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 4 osaa.
- Asennushitsaus
- Hitsaus
- IW hitsaus
- Hydrauliikka-asennukset
- Pneumatiikka-asennukset
- Manuaalikoneistus
- Konepajamittaus

Hinta

Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Oppisopimuskoulutus (opiskelu) on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Tarvittavat oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Osallistumisehdot

Osallistuakseen koulutukseen opiskelijalla tulee olla työnantaja, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Vesa Kytöaho
kouluttaja
puhelin 020 7461 685
vesa.kytoaho(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi