Talomyyjille suunnattu myynnin ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

- valinnaisena tutkinnon osana markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto n. 1 v
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on kehittää tutkinnon suorittajan osaamista monipuolisesti myynnin hallinnassa ja valmiuksia myyntityössä päämiehen konseptin mukaisesti.
Koulutuksen avulla
- vahvistat monipuolisesti myynti- ja asiakaspalveluosaamistasi
- kehität yhteistyö- ja tiimityövalmiuksiasi
- ymmärrät työsi osana konseptia ja päämiehen palveluketjua.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit erilaisissa talomyynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus myyntialalta.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.
Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää työssä oppimista. lähiopetusta sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Lähiopetus toteutetaan päivisin klo 9 - 16.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Tutkintoon valmistava koulutus tukee tutkinnon suorittamista, mutta tutkinto voidaan suorittaa myös ilman sitä.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Myynnin ammattitutkinnossa (valinnainen tutkinnon osa Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen)
ammatillinen osaaminen osoitetaan työssä suoritettavissa tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti tutkinnon osittain.

Tutkinnon osat ovat:
- Myyntiin valmistautuminen
- Myynnin toteuttaminen
- Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen

Lähiopintoja on orientaatiopäivän lisäksi 10 erikoistumispäivää:

Orientaatio tutkinnon suorittamiseen (1 pv)

Myyntiin valmistautuminen (6 pv)

Myyjän sitoutuminen liiketoimintakonseptiin ja yritystoimintaan (2 pv)

- Yrityksen toimintaympäristön tuntemus myyntityön perustana
- Myyjän sitoutuminen tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin
- Myyjän taloudellisen toimintatavan hallitseminen

Lainsäädännön huomiointi myyjän työssä (2 pv)
- Myyjän työhön liittyvä lainsäädäntö
- Sopimusoikeus, riskienhallinta, työmaaturvallisuus

Myyjä tuote- ja palveluvalikoiman kehittäjänä (2 pv)
- Projektin hallinta
- Rakentaminen ja laatu sekä ympäristö
- Rakentamisen prosessi
- Rakentamisen lait ja määräykset
- Rakentamisen viranomaisvalvonta
- Pientalon rakentamiskustannukset
- Energiataloudellinen pientalo
- Rakennusfysiikka

Myynnin toteuttaminen (3 pv)

Myyjä asiakkuuksien hoitajana ja asiakaspalvelun toteuttajana (1 pv)

- ajan- ja tiedon hallinta, suunnitelmallisen myynnin toteuttaminen, tietojärjestelmät, raportit, myynnin seuranta, myynnin ja kannattavuuden seurannan merkitys, palvelukonseptin hallinta

Oman myyntitekniikan hallinta ja vuorovaikutustaidot (2 pv)
- konsultoiva myyntityö, ratkaisumyynnin toteuttaminen, myyntiprosessin hallinta ja kehittäminen, oman onnistumisen analysointi, tarjousten perääminen ja oman ajan hallinta
- oman persoonan hyödyntäminen vuorovaikutuksessa, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, toimintatyylien tunnistaminen, puhelin ja sähköposti viestintävälineenä

Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen (1 pv)

Markkinointitoimenpiteiden ja asiakashankinnan suunnittelu sekä toteutus

- Markkinointisuunnitelman merkitys, ajanhallinta, toiminnan suunnittelu, CRM-hyödyntäminen, asiakasryhmäkohtaisten suunnitelmien laatiminen, oman näkyvyyden varmistaminen ja hyödyn mittaaminen, kannattavan asiakashankinnan toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille. Sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus myyntialalta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Esko Mertaniemi
kouluttaja
puhelin 020 7461 421
esko.mertaniemi(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi