Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa kone- ja metallialan perustutkinnon, koneenasentaja tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) suorittamiseen
Tavoitteena on että opiskelija:
- saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä
- oppii itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat kuhunkin vaiheeseen
- ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, kokoonpano- ja asennustöiden merkityksen

Kenelle kurssi soveltuu

Tutkinto on tarkoitettu henkilölle jotka ovat työssä kone- ja metallialan yrityksessä tai vastaavassa organisaatiossa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää kielitaitoa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Tietopuolisen koulutuksen opetuspäiviä on noin 50kpl. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 - 14.00.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Kone- ja metallialan perustutkinto muodostuu kolmesta kaikille pakollisista tutkinnonosista sekä tutkintonimikkeittäin valittavasta osasta. Lisäksi on valittava neljä valinnaista tutkinnon osaa.

Tutkinnon pakolliset osat:
- Asennuksen ja automaation perustyöt
- Koneistuksen perustyöt
- Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
Tutkintonimike, koneenasentaja.
- Koneenasennus
Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 4 osaa.
- Hydrauliikka-asennukset
- Pneumatiikka-asennukset
- Asennushitsaus
- Hitsaus
- IW hitsaus
- Manuaalikoneistus
- Konepajamittaus

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Vesa Kytöaho
kouluttaja
puhelin 020 7461 685
vesa.kytoaho(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi