Sähköturvallisuustutkintoon 3 valmentava koulutus

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto 5 päivää
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1000 V vaihtojännitteiseen ja 1500 V tasajännitteiseen verkkoon liitettäviksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien sähkölaitteistojen korjaustöissä KTM -päätöksen 516/1996 asettamin rajoituksin.

Rajoitettu sähköpätevyys voidaan myöntää KTM -päätöksen 516/1996 § 18 mukaan hakijan koulutusta vastaavalle sähköalan tehtäväalueelle sellaiselle henkilölle, joka on suorittanut tehtäväalueen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden pituisen työkokemuksen tehtäväalueen sähkötöistä.
Jos henkilöltä (KTM -päätöksen 516) 14–17 §:ssä edellytetty työkokemus ei ole riittävän laaja-alaista, voi arviointilaitos pyynnöstä myöntää pätevyystodistuksen rajattuna työkokemusta vastaavalle tehtäväalueelle.

Koulutuksen aikana annetaan myös yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus, josta saa sekä todistuksen että sähkötyöturvallisuuskortin.

Sähköpätevyyttä voi hakea Henkilöstö- ja yritysarviointi SETI Oy:stä, kun sähköturvallisuustutkinto on suoritettu ja kun koulutus- sekä työkokemusta koskevat vaatimukset täyttyvät. http://www.seti.fi/, puh. (09) 5476 1600.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat joko sähköpätevyyttä 3 tai rajoitettua sähköpätevyyttä.

Toteutus

Koulutus järjestetään lähiopetuksena neljänä päivänä klo 7:30 – 15:00.

Koulutukseen sisältyy myös osallistuminen ST -tutkintoon.

Sisältö

Koulutuksen sisältö määräytyy TUKES -ohjeen S5 (Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot) kohdan 5.3. (Sähköturvallisuustutkinto 3) mukaisesti uusimpine versioineen, joissa on mukana kaikki säädösten muutokset ja lisäykset.

Lait, asetukset:
- STL 410/1996, Sähköturvallisuuslaki
- STA 498/1996, Sähköturvallisuusasetus
- VNA 1466/2007, Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset
(Huom. KTM on nykyisin TEM, Työ- ja Elinkeinoministeriö):

- KTMp 516/1996, Päätös sähköalan töistä
- KTMp 517/1996, Päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä
- KTMp 1694/1993, Päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta
- KTMp 1193/1999, Päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta

Turvatekniikan keskuksen ohjeet:
- S7-98, Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus
- S10-20xx, Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit

Standardit:
- SFS-käsikirja 600
- SFS 6000, Pienjännitesähköasennukset (määritelmien, perussuojauksen, vikasuojausmenetelmien, erottamisen ja kytkennän, johdon mitoituksen ja suojauksen, kytkinlaitteiden, käyttöönottotarkastuksen, sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöiden sekä sähkölaitekorjaamojen ja sähkölaboratorioiden osalta)
- SFS 6002, Sähkötyöturvallisuus

Muut julkaisut:

- D1-2009, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, (perussuojaus, vikasuojaussuojausmenetelmät, erottaminen ja kytkentä, johdon mitoitus ja suojaus, kytkinlaitteet, pistokytkimet ja jatkojohdot sekä käyttöönottotarkastus), kustantaja Sähköinfo, julkaisija STUL
- Sähkölaitekorjaajan opas (2007), Sähkötieto ry:n julkaisu

Harjoitustehtävät:
- Koulutuksessa käytetään harjoitustehtävinä ja esimerkkeinä viimeisimpiä ST3 -tutkintotehtäviä sekä niiden mallivastauksia.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1090 € (sis. alv 24 %).

Hintaan sisältyy:
- ST -tutkintomaksu
- yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus todistuksineen ja kortteineen
- virallinen tutkintotodistus tutkinnon suorittaneelle
- opiskelumateriaalipaketti.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Tuomo Vaanela
kouluttaja
puhelin 020 7461 334
tuomo.vaanela(at)amiedu.fi

Kai Hämäläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 208
kai.hamalainen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi