Yrkesexamen för instrumentskötare med läroavtal

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Utbildningens syfte: Syftet men utbildningar är att erhålla yrkesexamen eller delexamen för instrumentskötare.

Kohderyhmä

Målgrupp: Alla som jobbar inom instrumentvården, men ej har instrumentvårdarens yrkesexamen.

Toteutus

Utbildningens förverkligande: Utgbildningen förverkligas som flerformsstudier, vilket innebär studier via nätet, studier på distans samt studier vid skolan. För varje studerande görs det ett personligt dokument om individualiseringen, vilket innehåller individualiseringen vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för fristående examen, avläggande av examen och förvärvande av behövlig yrkesfärdighet.Individualiseringen förverkligas genom individuell studieplan.

Sisältö

Utbildningens innehåll: Under de förberedande studierna studerar man följande instrumentvårdar yrkesexamens obligatoriska delar enligt den studerandes personliga studieplan:

3.1 Rengöring och desinfektion av instrument samt production av rengörings och desinfektionsservice

3.2 Torkning, granskning, och förpackning av instrument samt production av förpackningsservice

3.3 Sterilisering av instrument och production av steriliseringsservice

Valfri examensdel:

3.4 Rengöring och desinfektion av munvårdsinstrument och production av slipservice

Avläggandet av examen
Yrkesskickligheten förverkligas enligt den individuella plan för yrkesprov.

Vi förbehåller oss rättigheterna till ändring

Hinta

Pris: Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri utbildning för både studeraren och arbetsgivaren. Studeraren betalar examensaviften 58 euro som redovisas till Utbildningsstyrelsen. Examensavgiften returneras eller gottgöres ej, ifall skolning avbryts.

Koulutuspaikka

Utbildningsplats: Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Inträdeskrav och ansökan:

Ansökningstid: nonstop

Ansökan till den förberedande utbildningen sker direkt till skolan. Ansökan med bilagorna skickas till: Amiedu / Kundservice, PL 151, 00381 Helsingfors. Du kan också fylla din ansökningsinformation på websidans elektonisk blankett: Hae koulutukseen (se link på högra sidan).

Kysy lisätietoja

Förfrågningar

Heidi Yisrael
utbildare
telefon 020 7461 671
heidi.yisrael(at)amiedu.fi

Tilläggsinformation fås även av
Merja-Leena Silander
utbildningsansvarig
telefon 020 7461 580
merja-leena.silander(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi