Sisustusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 4.6.2018 - 15.2.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 13.5.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään sisustusalan työtehtäviin.Koulutuksen läpäissyt opiskelija voi toimia suunnittelutehtävissä rakennus- ja kaupan alalla sekä erilaisten sisustustöiden osaajana. Sisustusalan ammattilainen toimii yhteistyössä eri ra-kennus- ja suunnittelualan ammattilaisten kanssa sekä toimii itsenäisenä toimijana
Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa sisustusalan ammattitutkinon tai tutkinnon osia. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksessa.

Kohderyhmä

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään sisustusalan työtehtäviin.Koulutuksen läpäissyt opiskelija voi toimia suunnittelutehtävissä rakennus- ja kaupan alalla sekä erilaisten sisustustöiden osaajana. Sisustusalan ammattilainen toimii yhteistyössä eri ra-kennus- ja suunnittelualan ammattilaisten kanssa sekä toimii itsenäisenä toimijana
Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa sisustusalan ammattitutkinon tai tutkinnon osia. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksessa.

Toteutus

Valinnat suoritetaan hakemusten perusteella. Ammatilliseen koulutukseen valituille osallistujille laaditaan henki-lökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamiseksi.
Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetus toteutetaan arki-päivisin (7.30 – 14.00), työmailla noudatetaan työmaan aikatauluja.

Ryhmän koko on alustavasti 15 opiskelijaa.

Koulutukseen kuuluu loma 16.7–27.7.2018

Suorittamisaika

Koulutuksen kesto ja tarkempi sisältö määräytyy koulutuksen alussa laaditun henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja työkokemuksen pituus. Koulu-tuksen alussa selvitetään lisäksi opiskelijan koulutuksen kokonaistavoite ja aikataulutetaan välitavoitteet.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu sisustusalan ammattitutkinnon ammattivaatimuksista, joita sovelletaan opiskeli-jalle laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutukseen sisältyy teoriaa, käytännön har-joittelua sekä työssäoppimista. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa sisustusalan tutkinnon osia.
Sisustusalan ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta, joista vähintään yksi on pakollinen tutkinnon osa. Osaaminen osoitetaan todellisissa työkohteissa yrityksissä.

Pakolliset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 1–2 osaa
• Sisäpintojen käsitteleminen
• Sisustusrakentaminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 1–2 osaa pakollisten osien valintojen mukaan
• Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö
• Kalusteiden asentaminen
• Näyttely- tai esittelytilan rakentaminen
• Sisustusalan yrittäjänä toimiminen
• Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksessa korostetaan turvallista työskentelyä sekä asiakaspalvelua.
Koulutukseen kuuluu myös alalla tarvittavan työturvallisuuskorttin suorittaminen ja sekä opiskelu- että työnha-kuvalmennusta.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 13.5.2018 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 678696.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Nina Kentta    
kouluttaja                     
puhelin 020 7461 235                
nina.kentta(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi