Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa liiketalouden monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin tai taloushallinnon tehtävissä.

Kohderyhmä

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus soveltuu ylioppilastutkinnon tai peruskoulun suorittaneille aikuisille.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu näyttötutkintona aidoissa työtilanteissa työpaikalla, mikä edellyttää soveltuvaa työ- tai työssäoppimispaikkaa. Mikäli työ- tai työssäoppimispaikkaa ei vielä ole, se etsitään koulutuksen aikana.

Toteutus

Ennen tutkintokoulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa voidaan huomioida myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä tutkinto-opiskelijan, (työpaikan edustajan, oppisopimuskoulutuksessa) ja koulutuksen järjestäjän kesken. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Tutkinto-opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin liiketalouden perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Mikäli tutkinto-opintoihin hakeutuva henkilö ei ole työsuhteessa voidaan hänelle tietyin edellytyksin tehdä koulutussopimus.

Tutkinto-opintoja voidaan tarvittaessa tukea opiskeluvalmiuksia parantavilla opinnoilla ml. kieliopinnot.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös suoraan näytöin.

Tutkintokoulutuksen toteuttamisen vaihtoehdot

Liiketalouden perustutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:

    Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
    Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

Sisältö

Sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden ja työssäoppimispaikan työtehtävien perusteella.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi rakentuu tutkinnon suorittajaksi hakeutuvan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden mukaan vaihtoehtoisia ja valinnaisia tutkinnon osia yhdistämällä.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:

Asiakaspalvelu

Valinnaisia tutkinnon osia:

Kaupan palvelu ja myynti
Asiakkuuksien hoito
Visuaalinen myyntityö
Kansainvälisen kaupan tukipalvelut
Myynnin tukipalvelut
Toimistopalvelut
Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Tuoteneuvonta
Sähköinen kaupankäynti
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu
Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkintoon voi sisällyttää yhden tutkinnon osan toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Asiakaspalvelu

Talouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3-4):

Kirjanpito
Toimistopalvelut
Palkanlaskenta
Asiakkuuksien hoito
Myynnin tukipalvelut
Kansainvälisen kaupan tukipalvelut
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu
Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu
Organisaation asiakirjojen hoitaminen
Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito
Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkintoon voi sisällyttää yhden tutkinnon osan toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

HintaKoulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Maria Hirvonen
kouluttaja
puhelin 020 7461 453                                                                                               
maria.hirvonen(at)amiedu.fiTalous- ja toimistopalvelujen osaamisala

Joonas Haapaniemi
kouluttaja          
puhelin 020 7461 670
joonas.haapaniemi(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi