Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Loading Loading...

Ajankohta 16.4.2018 - 31.5.2020
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.3.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet osallistua lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon  suorittamiseen näyttöinä. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet työskennellä lähihoitajana sosiaali- ja terveysalan eri toimipaikoissa. Lähihoitajat ovat työllistyneet hyvin.

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille perusopetuksen oppimäärän suorittaneille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon. Kokemus alan työtehtävistä katsotaan eduksi.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan mahdollisen sosiaali- ja terveysalalla olevan työpaikan soveltuvuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja näyttöihin.

Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti 2 kertaa viikossa maanantai- ja keskiviikkoiltaisin klo 17-20. Lähiopetusta ei järjestetä heinäkuussa eikä joulun ja loppiaisen välillä.

Jokaisessa tutkinnon osassa on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka voi sisältää vuoro-, viikonloppu- ja yötyötä.

Suorittamisaika

16.04.2018-31.05.2020

Sisältö

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto koostuu viidestä eri tutkinnon osasta.

Perusopinnot, eli kaikille pakolliset tutkinnon osat:

1. kasvun tukeminen ja ohjaus
2. hoito- ja huolenpito
3. kuntoutumisen tukeminen
4. osaamisalaksi valittavissa: vanhustyö, sairaanhoito ja huolenpito, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
5. valinnainen tutkinnon osa

Hinta

Koulutus on omaehtoista opiskelua ja opiskelijalle maksutonta. Opiskelijat kustantavat oppikirjat itse.

 

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavalla on oltava riittävän hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B1). Kielitaidon vaatimus liittyy asiakasturvallisuuteen. Koulutukseen valittavilla tulee olla riittävän kielitaidon lisäksi myös hyvät oppimisvalmiudet. Hakijan tulee hallita perustaidot niin tietotekniikassa kuin matematiikassa.

Terveydelliset edellytykset 1.1.2012 alkaen: Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan opintoja koskevaan info-iltaan viikolla 14. Viikolla 15 pidetään ilta-aikaan valintatilaisuus ja haastattelut. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköisesti 13.4.2018 mennessä.

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA-lainsäädännön mukaisesti.

Kysy lisätietoja

Miia Arppe
kouluttaja
puhelin 020 7461 342
miia.arppe(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi