Yleinen kielitutkinto, suomen kieli, YKI-testi, ylin taso

Loading Loading...

Ajankohta 7.4.2018
Aika
Kesto n. 1 päivä
Ilmoittautuminen/ Hakeminen Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2018 klo 8.00
Täynnä


Tavoitteet ja hyödyt

Yleinen kielitutkinto on kaikille avoin, aikuisille suunnattu tutkinto. Siihen voi osallistua riippumatta siitä, miten ja missä kielitaito on hankittu. Tutkinnossa mitataan kielen hallintaa sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä. Voit käyttää kielitaidon arviota hyväksesi, kun suunnittelet opiskelua, haet työpaikkaa ja pyrit oppilaitoksiin.

Haettaessa Suomen kansalaisuutta uuden kansalaisuuslain (359/2003) mukaan kielitaitoedellytys täyttyy suorittamalla yleinen kielitutkinto yleistaitotasolla 3 = keskitason yleinen kielitutkinto.

Kohderyhmä

Ylimmän tason testi: tasot 5-6
Sinun kannattaa valita ylimmän tason testi, jos hallitset kieltä monipuolisesti, puhut ja kirjoitat sitä paljon ja pystyt käyttämään sitä esimerkiksi oman alasi asiantuntijatehtävissä.

Toteutus

Amiedulla on oikeus järjestää suomen kielen perus-, keski- ja ylimmän tason testejä.
Testipaikka: Amiedu, Strömberginkuja 3, 00380 Helsinki

Kaikissa Yleisten kielitutkintojen testeissä on neljä osakoetta:

1. Tekstin ymmärtäminen
2. Kirjoittaminen
3. Puheen ymmärtäminen
4. Puhuminen.

Ylimmän tason testin suorittaminen kestää noin viisi tuntia.

Ylimmän tason testit ovat kirjallisilta osiltaan hieman pidempiä ja ne sisältävät myös keskustelukokeen.

Lisätietoja kielitesteistä saat myös www.oph.fi/kielitutkinnot
Lue lisää

Arviointi ja todistus:
Amiedu ei arvioi testejä. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus Solki koordinoi Yleisiä kielitutkintoja, laatii testitehtävät ja arvioi ne.
Jyväskylän yliopisto myös lähettää osallistujille todistukset postitse n. 1 - 2 kuukautta testin jälkeen.
Solki

Sisältö

Tutkinnossa mitataan kielen hallintaa sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä.

Tutkinnon taustaa:
Yleisen kielitutkinnon perustana on eurooppalaista mallia noudatteleva 6-portainen taitotasoasteikko. Kielitaito jaetaan kuuteen taitotasoon alkeista kielen ns. täydelliseen hallintaan.

Kolme eritasoista testiä:
Ylimmällä tasolla, keski- ja perustasolla käytetään eri testiä. Testitulos on luotettavampi, kun toisistaan erotettavia taitotasoja on yhdessä testissä vain muutama. On myös tärkeätä, että kukin testi on osallistujille mahdollisimman oikean tasoinen.

Voit harjoitella ja testata kielitaitoasi YKItreenit -sivustolla.

Hinta

Ylin taso 160 €

Saat kotiisi kutsun ja laskun n. 2 viikkoa ennen testipäivää. Testimaksua ei siis tarvitse maksaa ennen sitä.

Kun tulet testitilaisuuteen, sinulla on oltava mukanasi tosite tai kuitti maksusta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan Internet-sivujemme sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka avautuu 1.2.2018 klo 8.00.


Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti, 16 kpl.

Huom. Emme ota ilmoittautumisia henkilökohtaisesti, puhelimessa, sähköpostilla tai kirjeitse.

Kysy lisätietoja

Amiedun asiakaspalvelusta

Täynnä

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi