Yleinen kielitutkinto, suomen kieli, YKI-testi, perustaso

Loading Loading...

Ajankohta 7.4.2018
Aika
Kesto n. 1 päivä
Ilmoittautuminen/ Hakeminen Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2018 klo 8.00
Täynnä


Tavoitteet ja hyödyt

Yleinen kielitutkinto on kaikille avoin, aikuisille suunnattu tutkinto. Siihen voi osallistua riippumatta siitä, miten ja missä kielitaito on hankittu. Tutkinnossa mitataan kielen hallintaa sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä. Voit käyttää kielitaidon arviota hyväksesi, kun suunnittelet opiskelua, haet työpaikkaa ja pyrit oppilaitoksiin.

Haettaessa Suomen kansalaisuutta Kansalaisuuslain (359/2003) mukaan kielitaitoedellytys täyttyy suorittamalla yleinen kielitutkinto taitotasolla 3 = keskitason yleinen kielitutkinto.

Kohderyhmä

Perustason testi: tasot 1-2
Perustaso soveltuu kieliopintojensa alkuvaiheessa oleville, mm. perus- tai keskikoulun oppimäärän suorittaneille tai sellaisille, jotka muuten käyttävät kieltä vain silloin tällöin jokapäiväisissä tilanteissa esim. lomamatkoilla.

Toteutus

Amiedulla on oikeus järjestää suomen kielen perus-, keski- ja ylimmän tason testejä.

Kaikissa Yleisten kielitutkintojen testeissä on neljä osakoetta:

1.Tekstin ymmärtäminen
2.Kirjoittaminen
3.Puheen ymmärtäminen
4.Puhuminen

Perus- ja keskitasolla kukin osakoe on 20 - 50 minuutin mittainen, joten testin suorittaminen kestää vähintään 3 tuntia.

Lisätietoja kielitesteistä saat myös www.oph.fi/kielitutkinnot
Lue lisää

Arviointi ja todistus:

 Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus Solki koordinoi Yleisiä kielitutkintoja, laatii testitehtävät ja arvioi ne.
Jyväskylän yliopisto myös lähettää osallistujille todistukset postitse n. 1 - 2 kuukautta testin jälkeen.
Solki

Sisältö

Tutkinnossa mitataan kielen hallintaa sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä.

Tutkinnon taustaa:

Yleisen kielitutkinnon perustana on eurooppalaista mallia noudatteleva 6-portainen taitotasoasteikko. Kielitaito jaetaan kuuteen taitotasoon alkeista kielen ns. täydelliseen hallintaan.

Kolme eritasoista testiä:
Ylimmällä tasolla, keski- ja perustasolla käytetään eri testiä. Testitulos on luotettavampi, kun toisistaan erotettavia taitotasoja on yhdessä testissä vain muutama. On myös tärkeätä, että kukin testi on osallistujille mahdollisimman oikean tasoinen.

Voit harjoitella ja testata kielitaitoasi YKItreenit -sivustolla.

Hinta

Perustaso 100 €

Saat kotiisi kutsun ja laskun n. 2 viikkoa ennen testipäivää. Testimaksua ei siis tarvitse maksaa ennen sitä.

Kun tulet testitilaisuuteen, sinulla on oltava mukanasi tosite tai kuitti maksusta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan Internet-sivujemme sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka avautuu 1.2.2018 klo 8.00.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti, 12 kpl.

Huom. Emme ota ilmoittautumisia henkilökohtaisesti, puhelimessa, sähköpostilla tai kirjeitse.

Kysy lisätietoja

Amiedun asiakaspalvelusta

Täynnä

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi