Maalarin peruskoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 19.3.2018 - 24.8.2018
Aika
Kesto n. 5 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 25.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään pintakäsittelyalan työtehtäviin. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pintakäsittelyalasta kiinnostuneille 20 vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, joilla voi olla jo pintakäsittelyalan työkokemusta (rakennusmaalaus) tai he ovat alalle tulevia ammatinvaihtajia. Sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille.

Toteutus

Kartoitus 19.3.- 23.3.2018 (5 pv)
Koulutus 26.3.2018.-24.8.2018 (105 pv)

Valinta alkukartoitukseen suoritetaan hakemusten perusteella. Alkukartoituksen (5 pv) aikana kartoitetaan osallistujan ammattitaito sekä valmiudet opiskeluun ja maalarin ammattiin. Ammatilliseen koulutukseen valituille osallistujille laaditaan kartoituksen pohjalta henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamiseksi. Niille, jotka eivät jatka ammatillisessa koulutuksessa, tehdään työllistymistä tukeva jatkosuunnitelma.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetus toteutetaan arki-päivisin (7.30 – 14.00), työmailla noudatetaan työmaan aikatauluja. Ryhmän koko on alustavasti 15 opiskelijaa.

Koulutuksen lopullinen kestoaika määräytyy kartoitusjakson (5 pv) aikana laaditun henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja työkokemuksen pituus. Kartoituksessa selvitetään lisäksi opiskelijan koulutuksen kokonaistavoite ja aikataulutetaan välitavoitteet.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu pintakäsittelyalan ammattivaatimuksista, joita sovelletaan opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutukseen sisältyy teoriaosuuksia, halliharjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja. Opiskelija saa valmiudet osaamisensa puolesta työllistyä alan työtehtäviin.

Esimerkkejä opetuksen sisällöstä:
 
1. Rakennusten korjausmaalaus
• Materiaalit ja menetelmät
• Piirustukset ja työselitykset
• Suunnittelu ja laskenta
• Värioppi
• Henkilö-, tuote- ja ympäristöriskit
• Työturvallisuus
• Työelämätuntemus ym.   
  
2. Uudisrakennusmaalaus
• Materiaalit ja menetelmät
• Piirustukset ja työselitykset
• Suunnittelu ja laskenta
• Tasoitustyöt
• Henkilö-, tuote- ja ympäristöriskit
• Työturvallisuus
• Työelämätuntemus ym.

Opiskelua voidaan laajentaa esimerkiksi jollakin seuraavista osista, mikäli se parantaa opiskelijan työllistymismahdollisuuksia.
 
• Lattianpäällysteiden uusiminen 
• Pientalojen ulkomaalaus 

Koulutuksessa korostetaan turvallista työskentelyä sekä maalaustyön laatua.
Koulutukseen kuuluu myös alalla tarvittavan työturvallisuuskortin suorittaminen ja sekä opiskelu- että työnhakuvalmennusta.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 25.2.2018 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 677338.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Riikka Vahtera
kouluttaja
puhelin 020 7461 268
riikka.vahtera(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi