Isännöinnin ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 15.5.2018 - 2.4.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.4.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tämän koulutuksen tavoitteena on tarjota valmiudet hoitaa isännöinnin toimintaympäristöön liittyviä hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä työtehtäviä sekä luoda edellytykset isännöinnin ammattitutkinnon suorittamiseen. Suorittamalla tutkinnon ja siihen liittyvän käytännönläheisen valmistavan koulutuksen vahvistat osaamistasi ja saat varmuutta hoitaa ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti isännöitsijän tehtäviä.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen erikoistut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin. Lisäksi syvennät osaamistasi asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai isännöintiyön kehittämissuunnitelman laadinnassa. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, apulaisisännöitsijöille, teknisille isännöitsijöille ja –työnjohtajille. Koulutus soveltuu myös kiinteistöassistenteille, taloushallinnossa ja asiakaspalvelussa työskenteleville henkilöille, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja joiden työtehtävät mahdollistavat tutkinnon suorittamisen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähiopetus-, etätyöskentely- ja verkko-oppimisjaksoja.

 

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana työssä oppiminen, omalla työpaikalla. Isännöinnin ammattitutkinnossa ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan isännöinnin käytännön työtehtävissä, joten sinulla täytyy olla alan työ- tai harjoittelupaikka. Koulutuksen alussa teemme kanssasi henkilökohtaisen opiskelun kehittämissuunnitelman ja varmistamme tutkinnon soveltuvuuden.

Tutkinnon voit suorittaa myös suoraan näytöin ilman koulutusta, mikäli osaamisesi todetaan riittäväksi.

Suorittamisaika

Aloitus 15.5.2018  (n.1 vuosi. Aiemmin hankkimasi osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon)

Sisältö

 1. lähiopetusjakso: 15. – 16.5.2018

Koulutuksen aloitus

 • Tutkinnon ja koulutuksen esittely
 • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS
 • Henkilökohtainen näyttösuunnitelma HENSU
 • Amiforum tunnukset

 

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, Isännöintityö, Omien työskentelytapojen kehittäminen ja isännöintityön kehittämisensuunnitelman laadinta

 • oman työorganisaation tunteminen
 • isännöinti ammattina
 • hyvä isännöintitapa
 • isännöintityön kehittämissuunnitelman laatiminen
 • asunto-osakeyhtiön, vuokratalon ja toimitilaisännöinnin isännöintitehtäväluettelo
 • isännöintisopimus, kumppanuus, isännöintitehtävien vastaanotto
 • vaikeiden ja hankalien asiakastilanteiden tunnistaminen, hoito ja niihin liittyvät työturvallisuusriskit

 

 

 1. lähiopetusjakso: 12. -14.6.2018

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, Asunto-osakeyhtiö-, toimitila- vuokrataloisännöinti ja uudiskohteen isännöinti

päätöksenteko, päätösten toimeenpano ja asiakirjat

 • asunto-osakeyhtiölaki, osakeyhtiölaki
 • yhtiöjärjestys
 • yhtiökokous ja sen menettelyt
 • hallituksen asema
 • isännöitsijän ja hallituksen vastuut
 • tilintarkastajat
 • osakeluettelo, isännöitsijäntodistus
 • hallinnon siirtyminen rakennusaikaisesta käyttöaikaiseen
 • muutostyöt, kunnossapitovastuu
 • huoneiston hallintaan otto
 • huoneenvuokralainsäädäntö

asukasvalinnat, asukasdemokratia päätösten toimeenpano ja asiakirjat, yhtiöjärjestys

 

 

 1. lähiopetusjakso: 28. – 30.8.2018

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, Asunto-osakeyhtiö-, toimitila- vuokrataloisännöinti, uudiskohteen vastaanotto

Talouden suunnittelu, rahaliikenne, tilinpäätös ja tilintarkastus

 • taloushallintoa säätelevät lait, asetukset, päätökset ja ohjeet
 • kirjanpito, tiliöinti, jaksotukset
 • tilinpäätöksen suunnittelu,
  • tuloslaskelma, tase
  • poistot, rahastointi, asuintalovaraus
  • tilinpäätöksen liitetiedot
  • toimintakertomus, jälkilaskelmat
  • tilintarkastus
 • budjetointi
 • hoito- ja korjausbudjetin laadinta ja seuranta
 • korjaushankkeen rahoitus
 • veroilmoitukset
 • lainaosuuslaskelmat
 • arvonlisäverotus
 • vuokran määritys / tasaus
 • lainat (KOY)
 • taloushallinnon siirtyminen rakennusaikaisesta käyttöaikaiseen

 

 1. lähiopetusjakso: 25. – 27.9.2018

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, tekniset palvelut isännöinnissä

 Kiinteistön ylläpitopalvelut, sopimuskäytännöt ja tekninen toiminta

 • rakentaminen eri aikakausina
 • rakennustekniikka, rakennusvauriot, korjausrakentaminen
 • talotekniikka (LVV), järjestelmät, rakennusmateriaalien ja -osien vaurioituminen
 • maankäyttö- ja rakennuslaki
 • yleiset sopimusehdot YSE 1998

 

 

 • kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 & I YSE 2007
 • kiinteistönhoidon sopimusprosessi
 • kiinteistöstrategia, sopimusohjelma, tarjouspyynnöt, sopimukset ja niiden ylläpito (kumppanuus)

 

 1. lähiopetusjakso: 23. – 25.10.2018

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, Asunto-osakeyhtiö-, toimitila- vuokratalon- ja uudiskohteen isännöinti

Kiinteistön ylläpitopalvelut, sopimuskäytännöt ja tekninen toiminta

 • hätätilanteet ja pelastussuunnitelmat
 • kiinteistön vakuutukset
 • kuntoarvio, kuntotutkimukset, tekninen PTS
 • kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelmat
 • korjaushankkeen vaiheet
 • urakkasopimukset, takuut ja vastuut

 

 1. lähiopetusjakso: 21. – 23.11.2018

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, Tekniset palvelut isännöinnissä

Kiinteistön ylläpitopalvelut, sopimuskäytännöt ja tekninen toiminta

 • huoltokirja
 • avain- ja lukitusturvallisuus
 • sisäilman- ja ilmanvaihdonongelmat
 • talotekniikka (IV), järjestelmät
 • kulutusseuranta, energiakatselmukset
 • energiatodistus
 • energiatehokkuutta parantavat investoinnit
 • rakennusfysiikka
 • kosteuden hallinta, mittaukset, kuivaus ja vedeneristys

 

 1. lähiopetusjakso: 13. - 14.12.2018

Tutkinnon osa: Isännöinnin toimintaympäristö, asumisneuvonta ja isännöinnin kehittämissuunnitelman laadinta

Palveluprosessin hoitaminen, tiedottaminen ja palvelun kehittäminen

 • asiakaspalvelu isännöinnissä
 • asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
 • asiakkuuksien ja kumppanuusverkoston kehittäminen
 • henkilökohtaiset valmiudet, vuorovaikutustaidot
 • kirjallinen ja suullinen viestintä
 • tietoyhteiskuntaosaaminen
 • kokouskäytännöt
 • tiedonhallinta, tiedottaminen
 • yhteydenpito, raportointi, palautteet
 • tietoturvallisuus

 

 1. lähiopetusjakso: 2.4.2018

Koulutuksen päättäminen

 • Valmistavan koulutuksen todistukset
 • Loppupalautteen anto

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta

Koulutus toteutetaan omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena.

Omaehtoisessa lisäkoulutuksessa tutkinnon suorittajan maksama opiskelijamaksu on 400 €

Oppisopimuksella opiskeltaessa opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Valintaperusteet

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana työssä oppiminen, omalla työpaikalla. Isännöinnin ammattitutkinnossa ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan isännöinnin käytännön työtehtävissä, joten sinulla täytyy olla alan työ- tai harjoittelupaikka. Koulutuksen alussa teemme kanssasi henkilökohtaisen opiskelun kehittämissuunnitelman ja varmistamme tutkinnon soveltuvuuden.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Kysy lisätietoja

Ari Hautala
kouluttaja
puhelin 020 7461 484
ari.hautala(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi