Myynnin ammattitutkinto, tekniselle kaupalle

Loading Loading...

Ajankohta 10.4.2018 - 22.3.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.3.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Myynnin ammattitutkinto innostaa sinua asiakaslähtöiseen ajatteluun ja tavoitteelliseen b- to b myyntityöhön. Opinnoissa keskitytään erityisesti asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen, neuvottelu- ja ongelmaratkaisutaitoihin sekä tulokselliseen myyntiin. Näin hallitset paremmin myyntiympäristössäsi tapahtuvia muutoksia, kehität liiketoiminnan tuntemustasi, hallitset asiakkuuksia ja teet parempaa tulosta. Koulutuksen tavoitteena on kehittää myynnin ja asiakaspalvelun osaamistasi ja yrityksesi liiketoimintaa. Sen avulla vahvistat valmiuksiasi ja saat lisää varmuutta toimia B to B myynnissä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu teknisen alan myynnin osaajille / b- to b myyjille, jotka haluavat kehittää yritysmyynti- ja asiakaspalvelutaitojaan

Toteutus

Ennen tutkintokoulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa voidaan huomioida myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä tutkinto-opiskelijan, työpaikan edustajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Tutkinto-opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin myynnin ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Mikäli tutkinto-opintoihin hakeutuva henkilö ei ole työsuhteessa voidaan hänelle tietyin edellytyksin tehdä koulutussopimus.

Tutkinto-opintoja voidaan tarvittaessa tukea opiskeluvalmiuksia parantavilla opinnoilla ml. kieliopinnot.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös suoraan näytöin.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

Sisältö

  • Myyntiin valmistautuminen - Toimintaympäristön tuntemus - Tuote- ja palveluvalikoiman hallinta, toimitusprosessin hallinta - Myynnin suunnittelu, tiedon hyödyntäminen
  • Myynnin toteuttaminen - Kannattavuus, seuranta ja seurannan työkalut - Asiakkuuksien hoitaminen - Henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen
  • Tuoteryhmän hoitaminen, tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen
  • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
  • Työssä oppimisen ohjaaminen

Hinta

Myynnin ammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.
  • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Haastattelujen perusteella soveltuvat valitaan hakujärjestyksessä. Ryhmään mahtuu max.16 (20)

Haku päättyy 15.3.2018

Kysy lisätietoja

Juha Leppävuori 
kouluttaja
puhelin 020 7461 675
juha.leppavuori(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi