Vanhustyön erikoisammattitutkinto Kuolevan ihmisen hoitaminen, Saattohoitokoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 26.2.2018 - 29.6.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 26.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Saattohoito -koulutuksen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa vanhustyössä työskentelevien hoitajien ammatillista osaamista kuolevan ihmisen hoitotyössä. Tavoitteena on kehittää osaamista kuolevan ihmisen hoitamiseen liittyvien säädösten ja suositusten noudattamisessa, kuolevan ihmisen hoitamisessa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, omaisten ja läheisten ohjaamisessa sekä kuolevan ihmisen hoitamisen kehittämisessä.

Koulutuksessa suoritetaan Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta yksi valinnainen tutkinnon osa, Kuolevan ihmisen hoitaminen. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa koko Vanhustyön erikoisammattitutkinto kokonaisuudessaan.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka haluavat kehittää osaamistaan kuolevan ihmisen hoitamisessa.

Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään hyvää ammatillisen suomen kielen taitoa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kolmena lähipäivänä sekä verkkotehtävänä saattohoidon kehittämisestä.
Lisäksi mahdollisesti opintokäynti saattohoitokotiin.

Osallistujille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, josta saa todistuksen Amiedusta. Koulutuksen päätyttyä suoritetaan näyttötutkinto omalla työpaikalla, mikäli mahdollista.

Suorittamisaika

Lähipäivät ovat 26.2, 5.3 ja 12.3.2018

Lähipäivät ovat klo 9.00-16.00
Opintokäynnin ajankohta sovitaan erikseen.

Sisältö

Koulutus koostuu yhdestä tutkinnon osasta Vanhustyön erikoisammattitutkintoa. Koulutuksen sisältö noudattelee Kuolevan ihmisen hoitamisen osiota.

Sisältö:

 • säädösten ja suositusten mukaan toimiminen
 • eettisten periaatteiden mukaan toimiminen
 • keskeisten käsitteiden käyttäminen
 • kuolevan ihmisen sekä omaisten ja läheisten kohtaaminen ja tukeminen
 • kuolevan ihmisen kokonaishoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • hoitotyön toteutus ja arviointi kuolinprosessissa
 • vainajan hoitotyön toteutus ja arviointi
 • kuolevan ihmisen omahoitajana toimiminen
 • erilaisissa hoitoympäristöissä toimiminen
 • oman työhyvinvoinnin edistäminen
 • saattohoidon kehittäminen

 

Lisätietoja saat Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi:

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet

Näyttötutkinnot

 

Hinta

Koulutuksen hinta on 120 €.

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavilla henkilöillä tulee olla jokin sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto tai vastaavat tiedot sekä työpaikka vanhusten parissa. Työpaikkana voi olla kotihoito, kotisairaala, palvelutalo, vanhustenkeskus, terveyskeskus, sairaala tai saattohoitokoti.

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko opintomaksun. Opintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Hakuaika 26.2.2018 alkavaan koulutukseen on 2.1-26.2.2018

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Sari Lehtonen
tutkintovastaava
puhelin 0400 192581
sari.lehtonen(at)amiedu.fi
 
Liisa Hurme
kouluttaja
puhelin 0400 849909

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi